دوره های آموزشی مکانیک و پایپینگ

نام دوره مدت تاریخ شروع وضعیت ثبت نام
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان 108 ساعت نیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین) 90 ساعت نیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره پایپینگ 138 ساعت نیمه دوم تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دوره مدت تاریخ شروع وضعیت ثبت نام
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز 42 ساعت بهار 97 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره عمومي شير آلات صنعتي 18 ساعت اعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره