دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تاسیسات الکتریکی (+۱۰ساعت حل پروژه رایگان)126 ساعتنیمه دوم آبان تکمیل ظرفیت ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت112 ساعتنیمه دوم آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (تابلو برق صنعتی)126 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور60 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی108 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتنیمه اول مهر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتبهار 99 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS48 ساعتنیمه دوم آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتنیمه دوم آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تخصصی سیستم های صوتی36 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق12 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel24 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک48 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و محاسبات سیستم زمین (LV,MV,HV)36 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT48 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP24 ساعتزمستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره