دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور60 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (تابلو برق صنعتی)126 ساعتنیمه دوم مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی108 ساعتنیمه دوم مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی126 ساعتنیمه دوم تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتنیمه اول تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت112 ساعتنیمه دوم تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS48 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتنیمه اول شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ و صاعقه گیر78 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP24 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتپاییز 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتپاییز 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتپاییز98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel24 ساعتپاییز 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک42 ساعتنیمه دوم مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتپاییز 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق12 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره