دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتنیمه اول تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی120 ساعتنیمه دوم تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت112 ساعتنیمه اول تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور78 ساعتنیمه اول مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی108 ساعتنیمه اول مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (تابلو برق صنعتی)126 ساعتنیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتنیمه اول تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS48 ساعتنیمه اول تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتنیمه دوم تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel24 ساعتنیمه دوم تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک42 ساعتنیمه اول مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ و صاعقه گیر72 ساعتنیمه اول مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتنیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP24 ساعتپاییز 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT48 ساعتپاییز 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی سیستم برق دیتا سنتر42 ساعتپاییز98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق12 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره