دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تاسیسات الکتریکی120 ساعتنیمه دوم فروردین در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت112 ساعتنیمه اول اردیبهشت تکمیل ظرفیت ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (تابلو برق صنعتی)126 ساعتنیمه اول اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور78 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتتابستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی108 ساعتتابستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتتابستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS48 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ و صاعقه گیر72 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سیستم های تشخیص و اعلام حریق12 ساعتنیمه اول اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت با نرم افزار PSS/E60 ساعتنیمه دوم خرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel24 ساعتتابستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک42 ساعتتابستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتتابستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتتابستان 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار CYMCAP24 ساعتپاییز 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT48 ساعتپاییز 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره