دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دوره مدت تاریخ شروع وضعیت ثبت نام
دوره روشنایی و نورپردازی 108 ساعت نیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق 120 ساعت نیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت 108 ساعت نیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی 96 ساعت نیمه دوم مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (برق) 130 ساعت نیمه دوم مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی) 144 ساعت نیمه اول مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی 120 ساعت نیمه اول مرداد در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT 120 ساعت نیمه اول تیر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دوره مدت تاریخ شروع وضعیت ثبت نام
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS 42 ساعت نیمه دوم مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel 24 ساعت نیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS 36 ساعت نیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور 48 ساعت نیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551 36 ساعت پاییز 97 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور 48 ساعت نیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک 42 ساعت نیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ و صاعقه گیر 66 ساعت نیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی 36 ساعت اعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره