دوره طراحی پست های فشار قوی

خلاصه ای از دوره:

این دوره در سه بخش فشار قوی، فشار ضعیف و حفاظت ارائه می گردد. در هر بخش تمامی مباحث مرتبط با طراحی شامل طراحی مدارک پایه، محاسبات، تجهیزات و طراحی مدارک جزییات به تفصیل بیان می شود. در پایان انتظار می رود فراگیر بتواند به عنوان یک طراح خبره در بخشهای مختلف در شرکتهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه پستهای فشار قوی فعالیت نماید.

مدت برگزاری دوره:

108 ساعت / 18 روز / 9 هفته / 2 ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري

هدف دوره:

انجام طراحی پست های فشار قوی (LV،HV کنترل، توزیع ، ارتینگ)

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):

ارائه چند نمونه از مدارک طراحی پستهای HV و ارائه استانداردهای IEC / IEEE/ و توانیر

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

99 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

6 دوره

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات ساعت
مقدمه ای بر پست هاي الکتریکی۱-اصول و مباني الكتريكي (مقاومت الكتريكي، روابط بين افت ولتاژ، تلفات توان و سطح مقطع هادي، جريان ورودي ماشين هاي الكتريكي و ترانسفورماتورها، ثابت تضعيف در خطوط انتقال)
۲-وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ)
۳-سطوح ولتاژی مختلف پست ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح
۴-لیست مدارك طراحی پست ( مداركي كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها)
۵-انتخاب ظرفيت پست
۳
محاسبه جریان اتصال کوتاه
۱-استاندارد IEC 60909
۲-مولفه هاي متقارن
۳-امپدانس تجهيزات الكتريكي
۴-تاثير نقطه زمين در شبكه هاي بالاي ۱ كيلوولت
۳
مفاهيم اوليه و آشنايي مختصر با تجهيزات پست۱-بررسی تك خطي اصلي و معرفي انواع پست ها (DCS-Conventional-GIS-AIS)
۲-بحث و بررسي مختصر در مورد ترانسفورماتور، ترانس زمين و كمكي، كليد و سكسيونر، برقگير و موجگير، راکتور و بانک خازنی و نحوه عملکرد هریک
۳-معرفي انواع شينه‌بندي و مزايا و معايب هريك از نقطه نظر بهره‌برداري، كنترل و حفاظت
۴-استاندارد نامگذاري تجهيزات HV به منظور طراحي سيستم LV و نصب تجهیزات
۵-تابلو هاي مورد استفاده در پست شامل تابلوهاي بيروني و داخلي و نحوه نامگذاري هريك و وظیفه هریک در بخش LV و HV و مشخصات هریک از آن ها
۳
سوئيچگيرهاي فشار قوي۱-انواع پيكر بندي هاي پست و مزيت و معايب هر كدام
۲-اصول طراحي دياگرام تك خطي
۳-معرفي سمبل هاي استاندارد هر تجهيز
۴-كد گزاري تجهيزات طبق استاندارد
۵-معرفي تجهيزات سوئيچگير
۶-چگونگي نصب تجهيزات
۷-بررسي اتصالات سوئيچگير
۳
سوئيچگيرهاي با ايزولاسيون گازي SF6۱-بررسي پست هاي GIS و پيكره بندي انها
۲-بررسي گاز SF6
۳-SMART GIS
۴-لي اوت سكشن GIS
۵-باسبار در سيستم GIS
۶-سكسيونرهاي HIGH SPEED
۷-بررسي CVT و چگونگي نصب آن در GIS
۳
كليدهاي قدرت۱-انواع کلیدهای قدرت
۲-انواع بریکرها و نوع های مورد استفاده درشبکه سراسری ایران
۳-دسته بندی انواع کلیدهای قدرت
۴-تشریح ساختمان و مکانیزم عملکرد کلیدها
۵-تشریح مشخصات فنی بریکر ها جهت سفارش بریکرها
۶-قدم های انتخاب کلید قدرت
۷-اجزاء جنبی کلید
۸-سرویس،نگهداری و بهره برداری کلیدها و سکسیونرها
۳
ترانسفورماتورهاي قدرت۱-انواع ترانسفورماتورهاي قدرت و مشخصات هر يك
۲-اصول كار تپ چنجرهاي On-load و رله AVR
۳-ترانسفورماتورهاي زمين و كمكي (بررسی علت نصب ترانس زمين و كمكي در پست)
۴-بررسی مقاومت هاي فشار قوي
۵-راكتورهاي محدود كننده استاندارد VDE0532
۳
بانک خازنی۱-بانك هاي خازني و رفتار گذراي آن ها
۲-نحوه سايز كردن مناسب خازن
۳-تاثيرات سوء بانك هاي خازني در ايجاد اضافه ولتاژهاي گذرا و نحوه انتخاب كليد مناسب به منظور كاهش اين تاثيرات
۴-نحوه سايز كردن راكتور مناسب به منظور محدود نمودن جريان هجومي
۵-نحوه سايز كردن ترانسفورماتور جريان نامتعادلي در بانك هاي داراي حفاظت نامتعادلي و آشنايي با جداول نامتعادلي
۶-لزوم وجود اينتراپتر در صورت وجود رله VCR
۷-آشنايي با Layout بانك خازني و نحوه چيدمان تجهيزات
۳
تجهيزات HIGH VOLTAGE۱-سكسيونرها و سكسيونرهاي زمين
۲-ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان
۳-برقگیرهاي فشارقوي
۴-مشخصات فني لاين تراپ و مچينگ يونيت
۵-مشخصات فني مقره اتكايي
۶-مشخصات فني مقره بشقابي و يا لانگ راد
۷-كلمپ و اتصالات زنجيره مقره ها
۸-استاندارد هاي وزارت نيرو
۹-سيم هوايي و لوله باس بار
۳
طراحي ديمانسيون تجهيزات۱-طراحي بر اساس استقامت ديناميكي و حرارتي در برابر اتصال كوتاه
۲-طراحي بر مبناي بار تجهيزات STATIC LOAD و ميدان الكتريكي مجاز در سطح تجهيز
۳-طراحي بر مبناي جريان نامي تجهيز
۴-بررسي CLEARANCE و چگونگي محاسبه آن
۵-مقدمه اي راجع به نيازمندي هاي ساختماني و CIVIL
۳
اصول طراحي LAYOUT و جانمايي۱-فواصل ايمني مجاز در سطوح ولتاژي مختلف
۲-انواع پيكره بندي ها
۳-معرفی سمبل هاي استاندارد
۴-اصول طراحي جانمايي پست هاي AIS
۵-اصول طراحي جانمايي پست هاي GIS
۶-مفاهيم عايقي و سطوح عايقي استاندارد و اثر ضريب تصحيح ارتفاع
۷-اثرات آلودگي محيطي و اثر آن در پارامترهاي انتخاب مقره تجهيز
۸-سطوح اتصال كوتاه استاندارد و اثرات حرارتي و ديناميكي آن
۳
طراحی سیستم زمین پست HV منطبق بر IEEE 80 و طراحی سیستم های صاعقه گیر۱- بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه (بررسی خطر شوک الکتریکی، معیارهای عمومی برای روش ارتینگ امن، تنظیمات عمومی طراحی، مقاومت خاک، جریان خطا زمین، زمان پاکسازی خطا (FCT))
۲- حفاظت در برابر شوك الكتريكي بر اساس استاندارد DIN VDE 0100
۳- حفاظت در برابر شوك الكتريكي بر اساس استاندارد DIN VDE 0101
۴- طراحی سیستم زمین در پست های HV (تعیین حداکثر خطا موجود، بررسی مقدار GPR، محاسبات ولتاژ گام و تماس، بررسی ولتاژ قابل انتقال، انتخاب هادی مناسب، طراحی سیستم ارت منطبق بر IEEE 80، آشنایی با روش مدل سازی دو لایه خاک.)
۵- حفاظت صاعقه و برقگيرهاي فشارقوي
۳
تست هاي تجهيزات فشارقوي۱-مفهوم روتين تست و تايپ تست
۲-تست هاي عايقي (تست هاي عايقي ترانس هاي قدرت و راكتور، تست هاي عايقي مقره)
۳-تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشار قوی
۴- تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
۵-تست برقگير و موجگير
۶-تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
۷-تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
۸-تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين
۶
 تست هاي راه اندازي در پست هاي فشارقوي۱-لزوم انجام تست هاي راه اندازي در سايت
۲-تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشارقوي
۳-تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
۴-تست برقگير و موجگير
۵-تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
۶-تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
۷-تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين
۶
 مداركي كه بايد در بخش LV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها۱-مدارك مربوط به بخش كابل (محاسبات كابل، چيدمان تابلوها و …)
۲-مدارك مرتبط با بخش كنترل و اندازه گیری (نماي روبرو، تك خطي اندازه‌گيري، ليست سيگنال، نقشه مداری و …)
۳-مدارك بخش حفاظت و ثبات ها (نماي روبروي حفاظت، جدول تريپ، تك خطي حفاظتي، نقشه مداری و …)
۴-مدارك مرتبط با گروه توزيع الكتريكي پست (تك خطي، LVAC و LVDC و …)
۵-نحوه نامگذاري مدارك و آشنايي با قرارداد ها، مشخصات فني، نحوه مكاتبات با مشاور، پیمانکار و بخش اجرایی
 ۱۲
 طراحي سيستم كنترل پست۱- طراحي نماي روبروي تابلوهاي كنترل و سوئيچگير و تك خطي اندازه‌گيري كنترل
۲- طراحي مدرك لاجيك دياگرام براي انواع شينه ‌بندي هاي متداول
۳- اينترلاك هاي الكتريكي بين تجهيزات
۴- طراحي سيستم شماتيك شامل طراحي سيستم سنكرونايزينگ، سيستم آلارم، سيستم مانيتورينگ وضعيت تجهيزات پست، تكثير وضعیت و آلارم هاي تجهيزات، سيستم آلارم، فرامين Open و Close، نشان دهنده‌هاي موجود برروی تابلوها، سيستم AVR و VCR، نحوه عملكرد تپ چنجر، اتصالات CT و CVT، تابلوی مارشالینگ، تابلوی اندازهگیری، تابلوی اسکادا و چیدمان داخلی تجهیزات و …
۵- نحوه سيم بندي CT و CVT و جمع جريان ها و ارسال ولتاژ و جریان براي مقاصد كنترلی و حفاظت و ترمینال های ولتاژی و جریانی
۶- تغذيه‌هاي لازم براي سيستم كنترل
۷- كنتورها در پست و مشخصات هريك بر اساس مطالبات بازار برق ايران و نحوه اندازه‌گيري توانهاي اكتيو و راكتيو و ثباتهاي موجود در آنها
۸- آشنایی با سيستم PLC و نحوه ارسال اطلاعات از طريق خط انتقال و نقش تابلوی اسكادا در انتقال اطلاعات و استاندارد سیگنال های لازم
۹- نحوه نقشه خواني كنترل و ارتباطات نقشه‌اي بين تابلوهاي مختلف
۱۰- آشنایی با اتوماسیون پست های برق با رویکرد معماری زیمنس (مفاهیم اتوماسیون پست ها، بررسی معماری اتوماسیون پست های برق، پروتکل های ارتباطی)
۱۲
طراحی سیستم های توزیع پست۱- سیستم های LVAC (تابلو های Main LVAC، لوازم اندازه گیری، تجهیزات کنترلی، فیدرهای خروجی، کلید های ورودی، تابلو های توزیع داخل BCR ها)
۲- سیستم اینورتر
۳- سیستم LVDC و ۴۸ ولت ( انجام محاسبات باتری و شارژر، سیستم LVDC اصلی (آرایش سیستم، لوازم اندازه گیری، رله ها، خروجی سیستم های LVDC، تجهیزات کنترلی)، سیستم ۴۸ ولت)
۴- طراحي سيستم روشنایی (آشنایی با لامپ ها و چراغ های استفاده شده در پست های HV، طراحی سیستم روشنایی داخلي پست (Indoor)، طراحی سیستم روشنایی خارجی پست (Outdoor)، مدل سازی روشنایی با استفاده از Wizard نرم افزار Dialux)
۵- طراحی سیستم های اعلام حریق
۸
محاسبات مرتبط با CT و CVT۱- سايز كردن CT هاي حفاظتي و مفهوم Safety Factor در CT هاي اندازه‌گيري
۲- كلاس دقت CT هاي حفاظتي و مفهوم اشباع در CT هاي اندازه‌گيري و حفاظتي
۳- تاثير اشباع بر روي عملكرد رله ‌هاي حفاظتي
۴- اقدامات لازم به منظور جلوگيري از انفجار CT در پست و مطالبي در مورد تست و راه‌اندازي CT
۸
 محاسبات كابل و نحوه انتخاب كابل هاي LV و MV۱- افت ولتاژ مجاز در استاندارد هاي پست براي تجهيزات LV و MV
۲- استاندارد Wire هاي مورد استفاده در تابلوهاي كنترل و حفاظت
۳- محاسبات كابل هاي Trip، Close، CT، CVT، كابل هاي كنترلي، حفاظتي، كابل هاي مربوط به تغذيه موتورها و هيترها
۴- كابل هاي MV، نحوه محاسبات افت ولتاژ آن ها، نحوه انتخاب نوع كابل، نوع عايقي كابل ها و محاسبه طول كابل ها
۵- كابل هاي فيبر نوري و ملحقات لازم براي نصب و راه‌اندازي آنها
۶- چيدمان كابل ها در كانال هاي كابل
۸
مطالعات بررسی و امکان سنجی اتصال پست HV به شبکۀ قدرت با استفاده از نرم افزار PSS/E۱- آشنایی با قابلیت های مطالعاتی نرم افزار PSS/E در زمینه انتقال و توزیع توان در سیستمهای قدرت
۲- شناخت تجهیزات اصلی سیستم قدرت شامل شبکه سراسری، خطوط انتقال، ترانسفورماتورها، باس بارها، کلیدهای قدرت و بار
۳- انجام مطالعات پخش بار و نحوۀ استفاده از نتایج مطالعه شامل بررسی وضعیت ولتاژ پست های شبکه و همچنین وضعیت بار گذاری خطوط انتقال نیرو و ترانسفورماتورها
۴- انجام مطالعات اتصال کوتاه و نحوه استفاده از نتایج مطالعه جهت سایزینگ تجهیزات پست شامل باس بار، کلید، کابل و … و ستینگ رله های حفاظتی موجود در پست
۵- بررسی شرایط و قواعد اتصال پست HV به شبکه سراسری و تاثیر اتصال یک پست جدید به شبکه روی شرایط بهره برداری شبکۀ موجود
 ۱۲
بازدید۱- بازدید از یک پست HV و بخش های مختلف آن ( در صورت امکان)
 انجام Case Study۱- طراحی و بررسی یک پست ۴۰۰KV / 230 KV / 20 KV در طول دوره
مجموع۱۰۸ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره طراحی پست های فشارقوی:

ویدیوهای دوره

فیلم مشاوره ای دوره ی آموزشی طراحی پست های فشار قوی، در این ویدیو سعی شده تا به سوالات اساسی مخاطبین این دوره پاسخ داده شود.

 

دوره طراحی پست های فشار قوی – مبحث اصول سیستم های کنترل

 

دوره پست های فشار قوی – مبحث اصول و مبانی سیستم کنترل پست های فشار قوی

 

ویدیو آموزش نرم افزار PSS/E

تجهیزات آموزشی

برای دیدن تجهیزات به علاوه توضیحات روی عکس ها کلیک کنید.

عنوان  جزئیات  ساعت مقدمه ای بر پست هاي الکتریکی 1-اصول و مباني الكتريكي (مقاومت الكتريكي، روابط بين افت ولتاژ، تلفات توان و سطح مقطع هادي، جريان ورودي ماشين هاي الكتريكي و ترانسفورماتورها، ثابت تضعيف در خطوط انتقال) 2-وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ) 3-سطوح ولتاژی مختلف پست ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح 4-لیست مدارك طراحی پست ( مداركي كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها) 5-انتخاب ظرفيت پست 3 محاسبه جریان اتصال کوتاه 1-استاندارد IEC 60909 2-مولفه هاي متقارن 3-امپدانس تجهيزات الكتريكي 4-تاثير نقطه زمين در شبكه هاي…

امتیاز فراگیران به این دوره: 4.68 ( 4 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره طراحی پست های فشار قوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.