دوره ارتینگ و صاعقه گیر

خلاصه ای از دوره:

دوره ی ارتینگ و صاعقه گیر که یکی از کاربردی ترین دوره های صنعت برق می باشد شامل سرفصل هایی چون مفاهیم و محاسبات اولیه در طراحی ارتینگ، مفاهیم و طراحی ارتینگ MV، مفاهیم و طراحی تجهیزات کنترلی، مفاهیم و طراحی ارت تجهیزات، مفاهیم و طراحی سیستم حفاظت از صاعقه، حل تمرین، بازدید از کارخانه ساخت تجهیزات ارتینگ و انجام چند آزمایش مرتب می باشد.

مدت برگزاری دوره:

78 ساعت / 13 روز / 6.5 هفته

زمان برگزاری دوره:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) و معماری در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات ونگهداري

هدف دوره:

ایجاد توانایی تحلیل و طراحی در حوزه های ارت ساختمان، پلنت های صنعتی، تجهیزات مخابراتی،دیتا سنترها و تجهیزات ذاتا ایمن (IS)، آشنایی با مفاهیم ارت DC و ارت UPS، بررسی الزامات سیستم حفاظت دربرابر صاعقه و انتخاب تجهیز SPD در حوزه برق و سیگنال، ارتینگ در بخش فشار متوسط (MV) شبکه های الکتریکی، طراحی سیستم زمین در پست های فشار قوی (HV) و آموزش نرم افزار CYMGRD

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):

نقشه و DVD

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

99 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

10 دوره

جزئیات سرفصل ها

سرفصل های دوره ارتینگ و صاعقه گیر به شرح زیر است:

عنوان جزئیات ساعت
مفاهیم و محاسبات اولیه در طراحی ارتینگ۱-۱- شناخت جایگاه و کاربرد سیستم زمین در ایجاد معیارهای ایمنی چهار گانه عمومی و سه گانه خاص براساس استاندارد۶۰۳۶۴-۴-۴۱ IEC با تمرکز بر چگونگی ایجاد معیارهای ایمنی در تاسیسات بیمارستانی.
۱-۲- بررسی مدارات الکتریکی پایه ای در جهت ایجاد شناخت و توانمندی در تحلیل ارتباطات اجزای سیستم زمین با یکدیگر.
۱-۳- بررسی اجزای سیستم ارتینگ و مشخصات لازم برای انتخاب آن ها (الکترود زمین – هادی اتصال دهنده مدار به زمین- هادی اتصال دهنده شینه به زمین- هادی حفاظتی و…).
۱-۴- بررسی مفاهیم ارت تمیز (CLEAN EARTH) – ارت کثیف (DIRTY EARTH) – ارت مرجع سیگنال مشترک و روش های ایجاد ساختار آنها
۱-۵- بررسی فرمولهای محاسباتب و انجام محاسبات مربوط به الکترودهای زمین راد٬ هادی لخت مسی ٬ مش و …
۱-۶- بررسی الکترود های زمین مورد استفاده جهت تخلیه جریان صاعقه (TYPE A & TYPE B) و بررسی کاربرد الکترود های مذکور در ساختمانها وسایتها با کاربریهای متفاوت که سیستم حفاظت در برابر برخورد صاعقه دارا می باشند.
۱-۷- بررسی مفهوم افزایش گرادیان ولتاژ (EPR) و مشکلات ناشی از مقادیر بالای آن . معرفی ساختار الکترود زمین مش و کیفیت تعدیل گرادیان ولتاژ از طریق آن
۱-۸- بررسی معیارهای حفاظتی در زمان افزایش گرادیان ولتاژ به همراه بررسی ساختار سیستم زمین حصارهای پیرامونی ( فنسها)
۶
سیستم زمین فشار ضعیف۲-۱- معرفی سیستمهای (TN/TT/IT) و مقایسه ساختار آنها
۲-۲- معرفی سیستم IT بطور خاص و مقایسه آن با معیار حفاظتی ایجاد شده توسط ترانس ایزوله در تاسیسات بیمارستانی
۲-۳- بررسی پنج دلیل اصلی بکارگیری الکترود زمین در سیستم TN و محدودیتهای اندازه مقاومت الکترود زمین مذکور ( ۲ اهم ٬۳.۵ اهم و بالاتر)
۲-۴- انجام طراحی نمونه شامل ترسیم ساختار اتصالات ارتینگ در تابلوهای فشارضعیف در پست و بکارگیری الکترودهای متناسب در شبکه فشارضعیف  با معرفی ساختار هادی زمین در بتون (UFFER GROUNDING)
۲-۵- بررسی ارتباط طراحی سیستم زمین با انتخاب ۳ پل و یا چهار پل بودن کلید خروجی منابع تغذیه
۹
مفاهیم و طراحی ارتینگ MV۳-۱- بررسی ساختار سیستم زمین در شبکه فشار متوسط با معرفی NGR و ترانسفورماتور زمین
۳-۲- چگونگی طراحی سیستم زمین مربوط به تجهیزات فشار متوسط در پست
۳-۳- بررسی الکترودهای زمین مناسب در طراحی سیستم زمین فشار متوسط
۳-۴- چگونگی طراحی سیستم زمین فونداسیون پستهای MV/LV در جهت کنترل گرادیان ولتاژ
۳-۵- انجام طراحی شامل ترسیم اتصالات سیستم زمین پست عمومی MV/LV با مقایسه ساختار طراحی متفاوت در پستهای اختصاصی به همراه معرفی ساختار اتصال به زمین شیلد و آرمور کابلهای تک هسته ای (SINGLE CORE) براساس استاندارد IEEE575
۶-۳- بررسی روش مستقیما زمین شده نقطه نوترال و مزایا و معایب آن
۷-۳- بررسی روش نقطه نوترال زمین نشده و مزایا و معایب آن
۸-۳- بررسی روش ارتینگ نقطه نوترال از طریق امپدانس و مزایا و معایب آن
۹-۳- بررسی انواع روش های ارتینگ نقطه نوترال از طریق امپدانس
۱۰-۳- استفاده از NGR به صورت LRG و نحوه سایزینگ آن بر اساس IEEE
۱۱-۳- استفاده از NGR به صورت HRG و نحوه سایزینگ آن براساس IEEE
۱۲-۳- بررسی انواع روش های ارتینگ نقطه نوترال ژنراتورهای موازی فشار متوسط
۱۳-۳- استفاده از ترانسفورماتور زیگزاگ به عنوان ارتینگ ترانسفورمر و سایزینگ آن
۱۴-۳- بررسی ولتاژ القایی روی شیلد کابل های مطابق با استاندارد IEEE و چگونگی زمین کردن شیلد کابل
۱۰
مفاهیم و طراحی تجهیزات کنترلی۴-۱- سیستم زمین تجهیزات کنترلی با فرکانس عملکردی پایین (کابینت¬ها شامل PLC و منابع تغذیه DC)
۴-۲- سیستم زمین تجهیزات با فرکانس عملکردی بالا (کابینت¬های شامل تجهیزات مخابراتی)
۴-۳- سیستم زمین تجهیزات با فرکانس عملکردی بالا (طراحی بستر سیستم زمین در دیتا سنترها)
الزامات ساختار سیستم زمین تجهیزاتشامل بررسی و معرفی اجزای ذیل می باشد:
• معرفی ساختارهای حداقل هم بندی و هم بندی ارتقاء یافته
• چگونگی ایجاد ساختار سیستم زمین مرجع سیگنال مشترک براساس فرکانس تبادل تجهیزات
• معرفی روش انجام اتصالات سیستم زمین مرجه سیگنال (Floating /Single point / Multipoint)
• طراحی ساختار سیستم هم بندی به روش تک نقطه ای (single point) و مقایسه آن با سیستم چند تقطه ای (Multi point)
• چگونگی طراح ساختار سیستم هم بندی به روش (Mesh- BN و Mesh – IBN) در مراکز مخابراتی.
• چگونگی طراحی ساختار هم بندی و اتصالات سیستم زمین مرجع سیگنال مشترک در دیتا سنترها برمبنای سه استاندارد IEC/ TIA/ BICSI
• مقایسه طرحهای مختلف سیستم زمین در مراکز مخابراتی- کنترلی و دیتا سنترها و پیشنهاد طرح مناسب
• چگونگی طراحی سیستم زمین دکلهای مخابراتی
• بررسی الزامات و مفاهیم اتصال سیستم زمین شیلد به زمین و مدارات سیگنال
• چگونگی طراحی سیستم زمین در مدارات سیستم ذاتا ایمن (IS)
۱۵
مفاهیم و طراحی سیستم حفاظت از صاعقه۵-۱- بررسی محاسبات ارزیابی ریسک (Risk assessment) براساس روش ساده شده و مقایسه آن با روش پیچیده
۵-۲- چگونگی طراحی سیستم حفاظت از صاعقه ( فیزیکی –external) با دوروش (isolated and non – isolated) شامل طراحی پایانه هوایی- هادی نزولی- و سیستم زمین براساس استاندارد IEC وNFPA
۵-۳- چگونگی طراحی سیستم حفاظت از صاعقه (داخلی –internal ) با ایجاد شرایط هم بندی با بررسی مفهوم (separation distance)
۵-۴- مقایسه عملکرد صتعقه گیرهای ACTIVE و PASSIVE بررسی نقاط ضعف در بکارگیری صاعقه گیرهای ACTIVE
۵-۵- چگونگی طراحی سیستم حفاظت از صاعقه مخازن با سقف ثابت و شناور براساس استاندارد NFPA/IEC/ API
۵-۶- شناخت SPD (In/uc/Imax/Iimpuls/… )و الزامات کاربرد SPD با توجه به مفهوم محدوده های حفاظت شده (LIGHTNING PROTRCTION ZONE (LPZ) پارامترهای انتخاب SPD در مدارات قدرت و سیگنال و نکات مهم در انتخاب نوع SPD براساس تاثیر پذیری از شرایط محیطی٬ حساس بودن تجهیزات حفاظت شونده ٬ میزان دامنه مورد انتظار SURGE در سیستم .چگونگی ایجاد هماهنگی انرژی بین SPD ها
۱۲
حل تمرین۶-۱– حل تمرین پروژه های دانش پذیران به مدت چهار ساعت
۶-۲- حل تمرین پروژه های ذیل:
۶-۲-۱- پروژه کارخانه شامل چگونگی طراحی سیستم زمین یک کارخانه و بررسی الزامات اتصالات سیستم زمین در نردبان و سینی کابلها ٬ اتصالات مربوط به تجهیزات الکتریکی ( موتورها ) و بررسی طرحواره همبندی موثر آنها
۶-۲-۲- چگونگی طراحی سیستم در یک اتاق حاوی کابینتهای دربرگیرنده تجهیزات کنترلی و فرکانس پایین و چگونگی ایجاد اتصالات لازم در کابینتها و اتصالات مناسب در سیستم زمین مربوط به تجهیزات IS با بررسی مفاهیم مربوط به سیستم زمین UPS
۶-۲-۳- طراحی سیستم زمین در یک پلنت صنعتی در برگیرنده تجهیزات موتوری٬ مخازن انبارش ترکیبات هیدرو کربنی ٬ و پست MV/LV
۶-۲-۴- طراحی سیستم زمین و حفاظت از صاعقه یک ساختمان اداری شامل طراحی پایانه برخورد صاعقه (AIR TERMINAL ATTACHMENT POINT ) ٬ هادیهای نزولی ٬ الزامات همبندی و طراحی ارتینگ
۶
اندازه گيري مقاومت الكترود زمين و محاسبه مقاومت ۷-۱- بررسي كليه روشهاي اندازه گيري الكترود زمين شامل:
(Fall of potential 61.8% test/Fall of potential – Slope testclamp on CT /Fall of potential – ۹۰°/۱۸۰° test/ (و اندازه گيري عملي الكترود نمونه
۷-۲- بررسی روش های متداول اندازه گیری مقاومت ویژه زمین شامل روش چهار نقطه ای ونر، روش شلومبرگر، روش دو قطبی و …
۷-۳- بررسی روش های مختلف مدل سازی خاک به صورت عمودی، افقی و …
۴
طراحی سیستم زمین فشار قوی۸-۱- بررسی نحوه محاسبه جریان اتصال کوتاه فاز به زمین و ارتباط آن با جریان اتصال کوتاه سه فاز به صورت تقریبی
۸-۲- بررسی تعاریف اولیه محاسبه ولتاژهای گام و تماس، ولتاژ مش، افزایش پتانسیل زمین
۸-۳- بررسی نحوه مدل سازی خاک تک لایه و دو لایه بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات مقاومت ویژه خاک
۸-۴- سایزینگ سیم هادی های رایزر و هادی های شبکه زمین
۸-۵- محاسبه ولتاژهای مجاز گام و تماس
۸-۶- بررسی اثر مواد سطحی روی ولتاژهای مجاز گام و تماس
۸-۷- محاسبه مقاومت زمین با در نظر گرفتن شبکه زمین طراحی شده
۸-۸- محاسبه ضریب تقسیم جریان (SF) با در نظر گرفتن وضعیت ارتینگ نقطه نوترال ترانسفورماتور، تعداد خطوط ورودی و خروجی به پست، وضعیت سیم گارد خطوط انتقال، تعداد دکل های خطوط انتقال، مقاومت پای دکل ها و …
۸-۹- محاسبۀ ولتاژ گام ناشی از بروز اتصال کوتاه با در نظر گرفتن شبکه زمین طراحی شده
۸-۱۰- محاسبۀ ولتاژ مش ناشی از بروز اتصال کوتاه با در نظر گرفتن شبکه زمین طراحی شده
۸-۱۱- آموزش جامع نرم افزار CYMGRD جهت مدل سازی و تحلیل سیستم زمین
۸-۱۲- معرفی قابلیت های و توانمندی های منحصربفرد نرم¬افزار CDEGS جهت مدل سازی و تحلیل سیستم زمین
۱۶
بازدید از کارخانه
• بازدید از کارخانه
• انجام تست جوش CADWELD
• دیدن و کار با تجهیزات ارتینگ و صاعقه گیر (الکترونیکی و ساده)
• دیدن فرآیند های تولید محصولات و بررسی کیفی محصولات
در
صورت امکان
مجموع۷۸ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

 دوره های مرتبط با دوره ارتینگ و صاعقه گیر:

دوره تاسیسات الکتریکی

دوره تابلوهای الکتریکی

دوره هوشمندسازی ساختمان BMS

دوره روشنایی و نورپردازی

ویدیو های کلاس

ویدیو بازدید فراگیران دوره ارتینگ از کارخانه آکان (مجری و تولیدکننده تجهیزات سیستم ارتینگ)

 

 

ویدیو مبحث اندازه گیری، مدل سازی خاک و طراحی ارتینگ HV

تجهیزات آموزشی

همکاران صنعتی دوره

شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو با هدف تامین بخشی از نیازهای تخصصی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، فولاد و شرکت های مرتبط با تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردیده و از بهار ۹۷ در زمینه اجرای دوره های تخصصی کوتاه مدت با مرکز آموزش مهندسی MeM همکاری خود را آغاز کرده است.

شرکت BSN همکار صنعتی مرکز آموزش مهندسی MeM در زمینه اجرای دوره های کوتاه مدت

شركت ايجادكاران ایده نو (آکان) در سال ۱۳۷۰ تاسیس گردیده است. ایجاد کاران ایده نو (آکان)، تولید کننده تخصصی سیستم ارت می باشد که در این دوره به منظور آشنایی نزدیک فراگیران با تجهیزات ارتینگ و صاعقه گیر یک تابلو مجهز به قطعاتی شامل بست چهارراه، صفحه ارت، کلمپ و… در اختیار فراگیران قرار داده می شود.

شرکت ایجادکاران همکار صنعتی در دوره ارتینگ مرکز اموزش مهندسی MeM

نقد و بررسی‌ها

سرفصل های دوره ارتینگ و صاعقه گیر به شرح زیر است: عنوان  جزئیات  ساعت مفاهیم و محاسبات اولیه در طراحی ارتینگ ۱-۱- شناخت جایگاه و کاربرد سیستم زمین در ایجاد معیارهای ایمنی چهار گانه عمومی و سه گانه خاص براساس استاندارد60364-4-41 IEC با تمرکز بر چگونگی ایجاد معیارهای ایمنی در تاسیسات بیمارستانی. ۱-۲- بررسی مدارات الکتریکی پایه ای در جهت ایجاد شناخت و توانمندی در تحلیل ارتباطات اجزای سیستم زمین با یکدیگر. ۱-۳- بررسی اجزای سیستم ارتینگ و مشخصات لازم برای انتخاب آن ها (الکترود زمین – هادی اتصال دهنده مدار به زمین- هادی اتصال دهنده شینه به زمین- هادی…

امتیاز فراگیران به این دوره: 3.87 ( 1 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره ارتینگ و صاعقه گیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.