دوره های آموزشی مکانیک و پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پایپینگ160 ساعتنیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تجهیزات فرآیندی دوار90 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان156 ساعتنیمه اول آذر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز42 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره عمومي شير آلات صنعتي18 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره