دوره های آموزشی مکانیک و پایپینگ

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره پایپینگ138 ساعتنیمه دوم تیر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان108 ساعتنیمه اول مرداد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی دوار (پمپ،کمپرسور،توربین)90 ساعتنیمه اول شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گاز42 ساعتبهار 97 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره عمومي شير آلات صنعتي18 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره