دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره تابلو های الکتریکی (برق)130 ساعتنیمه اول اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت108 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی120 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT120 ساعتنیمه دوم اردیبهشت در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتنیمه اول بهمن در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتتابستان 97 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی90 ساعتتابستان 97 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره