دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره روشنایی و نورپردازی96 ساعتنیمه اول مرداددر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی84 ساعتنیمه دوم مرداددر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پلنت های صنعتی (ETAP)132 ساعتنیمه اول شهریوردر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه اول شهریوردر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (برق)130 ساعتنیمه اول شهریوردر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت108 ساعتنیمه دوم تیردر حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی120 ساعتنیمه دوم تیردر حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره ارتینگ و صاعقه گیر36 ساعتنیمه اول مرداددر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS32 ساعتنیمه اول مرداددر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتنیمه دوم مرداددر حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره هوشمند سازی ساختمان BMS42 ساعتاعلام خواهد شدمعرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شدمعرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره