دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره رله و حفاظت108 ساعتنیمه دوم آبان تکمیل ظرفیت ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (برق)130 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه اول دی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پلنت های صنعتی (ETAP)138 ساعتنیمه اول دی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی90 ساعتنیمه دوم آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی120 ساعتنیمه اول آبان در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی96 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره ارتینگ و صاعقه گیر36 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره هوشمند سازی ساختمان BMS42 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتنیمه اول آذر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتنیمه دوم شهریور معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره