دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی پلنت های صنعتی (ETAP)138 ساعتنیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت108 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتنیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی90 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی120 ساعتنیمه دوم دی تکمیل ظرفیت ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (برق)130 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره ارتینگ و صاعقه گیر36 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره هوشمند سازی ساختمان BMS42 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتنیمه دوم شهریور معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره