عضویت در شبکه های اجتماعی

هوای شما را داریم …

با عضویت در صفحات شبکه های اجتماعی MeM  علاوه بر اطلاع رسانی ساده از طریق این شبکه های اجتماعی، از تخفیف ۵ درصدی حین ثبت نام در دوره ها برخودار گردید:

Linkedin http://www.linkedin.com/company/mem-education-center LinkedIn
facebook https://www.facebook.com/mem.education.center Facebook
Google-Plus https://plus.google.com/+MemIrpage Google Plus

در صورتی که عضو هر کدام از شبکه های فوق بوده و صفحات MeM را Like نموده باشید برای استفاده از این تخفیف کافی است.