دوره کنترل پروژه

نام دوره:

تربیت کارشناس کنترل پروژه

مدت برگزاری دوره:

128 ساعت / 16روز / 8 هفته / 2 ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

فارغ التحصيلان رشته مهندسي صنايع، مديريت و شاغلين در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه

هدف دوره:

تربيت کارشناس کنترل پروژه و آماده سازي جهت اشتغال در بخش هاي برنامه ريزي و کنترل پروژه سازمان ها، پروژه هاي نفت وگاز و پتروشيمي ، پروژه هاي عمراني و خدمات پروژه اي سازمان هاي پروژه محور

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات ساعت
اصول برنامه ريزي
و کنترل پروژه
 • تعاريف و مفاهيم پروژه و مديريت پروژه
• آشنائي با ارکان مديريت علمي پروژه : استاندارد ، متدولوژي و ابزار
• آشنائي با حوزه هاي دانشي مديريت پروژه با تمرکز بر استاندارد PMBOK
• تشريح الزامات مديريت زمان
• ساختارهاي پروژه: ساختار شکست فعاليتها (WBS)، ساختار هزينه پروژه (CBS) ساختار سازماني (OBS)
• نگرش هاي متفاوت در تدوين WBS با توجه به الزامات پروژه
• انواع روش هاي برنامه ريزي پروژه (، CPM، GERT, PERT،CCPM, VERT)
• چگونگي زمانبندي پروژه با تمرکز بر روش متداول CPM
• تکنيک هاي کنترل پروژه
۸
آشنايي با انواع پروژه، انواع قراردادها و روشهاي تامين مالي پروژه • آشنائي با انواع قرارداد هاي اجراي پروژه ها و نحوه انتخاب آنها براي پروژه هاي زيربنائي و توسعه اي (اماني، DB، EPC، Turnkey و …)،
• روشهاي تامين مالي پروژه ها (يوزانس، فاينانس، خطوط اعتباري، دريافت وام و …)
۲
برنامه ريزي و كنترل
پروژه كاربردي با نرم افزار MSP
 • ايجاد پروژه و مشخصات آن
• تعريف ساختار شكست كار (WBS)
• تعريف فعاليتها و روابط آن
• تعريف و تخصيص تقويمهاي كاري
• برنامه ريزي منابع شامل: تعريف، تخصيص، تحليل و تسطيح منابع
• برنامه ريزي و كنترل هزينه
• محدوديتهاي زماني (Constraint)
• ايجاد برنامه مبنا (Base Line)
• نظارت و كنترل پروژه (Updating)
• گروه بندي و فيلترها
• انواع فعاليتها
• بررسي تحليلي نماها
• منابع موازي و سري
• فعاليت هاي ادواري
• مديريت هزينه شامل شاخص هاي ارزش كسب شده (EV)
• گروه بندي و فيلترها
• درصد پيشرفت وزني با كمك فرمول نويسي
• اختصاصي ساختن محيط نرم افزار جهت گزارش گيري
• مديريت پروژه هاي چندگانه
• گزارش گيري
• بررسي نماهاي مختلف
۳۲
برنامه ريزي و كنترل پروژه و اصول تدوين گزارشات در پروژه هاي مهندسي
(E)
 • اصول ساختار کدينگ مدارک مهندسي
• ساختار شکست کار در پروژه هاي مهندسي
• تعامل واحد کنترل مدارک مهندسي با واحد برنامه ريزي و کنترل پروژه
• نحوه توليد و گردش مدارک از ديدگاه پيشرفت گيري
• نکات کليدي در برنامه ريزي پروژه هاي مهندسي
• گزارشات پروژه هاي مهندسي
۸
برنامه ريزي و كنترل پروژه و اصول تدوين گزارشات در پروژه هاي مهندسي تدارکات و ساخت
(EPC)
• آشنائي با مباني و تاريخچه‌ قراردادهاي ‌ EPC
• پيش نيازهاي لازم براي اجراء پروژه به روش EPC
• ساختار ويژه فاز Eو آشنائي با مفهوم FEED (Front End Engineering Design )
• تدوين WBS پروژه هاي EPC و آشنائي با Best Practices در اين خصوص
• برنامه ريزي پروژه هاي EPC خواستگاه تبلور Rolling Wave Planning Methode
• برنامه ريزي پروژه هاي EPC و آشنائي با مفهوم Perpetual Management
• نحوه محاسبه پيشرفت پروژه و تدوين گزازش ها ي مريوطه
• EPC و مشکلات اجرايي آن در طرح هاي داخلي
۸
برنامه ريزي و
کنترل پروژه کاربردي با نرم افزار P6
 • آشنايي با فرآيندهاي مديريت پروژه و و معرفي راهنماي PMBOK
• معرفي نرم افزار P6 و قابليتهاي آن
• آموزش نصب P6
• تنظيمات اوليه User ، Admin Categories ، Preference Admin
• ساختار پروژه سازمان (EPS), ساختار پروژه سازمان (OBS)
• تعريف اطلاعات مربوط به فعاليت (Activity Details)
• معرفي انواع تقويم و تعريف تقويم براي پروژه
• ايجاد پروژه جديد
• تنظيمات شناسه فعاليتها (Activity ID) و ساير گزينه هاي پيش فرض
• اضافه يا حذف نمودن ستونها و سفارشي كردن ستونها
• ايجاد WBS در P6 و تخصيص كدهاي WBS به فعاليتها
• گروه بندي و مرتب سازي فعاليتها براساس WBS (Sort & Group)
• تعريف و تخصيص كد فعاليت (Activity Codes)
• گروه بندي و مرتب سازي فعاليتها براساس كد فعاليت (Sort & Group)
• معرفي انواع فعاليتها در P6
• تعريف مدت زمان انجام فعاليت و روشهاي محاسبه آن
• تعريف روابط بين فعاليتها و روشهاي تعريف رابطه در برنامه – تعريف Lag
• تعريف محدوديتها
• تحليل مسير بحراني ( CPM )
• كپي گرفتن از پروژه
• ايجاد Layout جديد
• معرفي نماي Activity Network و سفارشي نمودن آن
• سفارشي نمودن نمودارگانت و تغيير فرمت ميله ها
• تنظيمات مقياس زماني (Timescale)
• تغيير فونت و رنگ زمينه و اندازه رديف ها
• تعريف فيلتر – كاربرد فيلتر و ايجاد فيلتر جديد
• انواع منابع در P6 و تعريف منابع و نقشها (Roles & Resource)
• تخصيص منابع به فعاليتها
• تعريف و تخصيص منحني هاي منابع (Resource Curves)
• تهيه حساب هزينه منابع ( Cost Accounts)
• نمايش جداول و نمودار منابع و هزينه
• تسطيح منابع – روشهاي تسطيح دستي – تسطيح اتوماتيك
• هزينه و بودجه
• ايجاد فيلد جديد با استفاده از User Define Field
• تهيه برنامه مبنا (Baseline)
• محاسبه درصد پيشرفت برنامه اي فعاليتها
• تعريف ضريب وزني( WF) و معرفي انواع آن
• بروز رساني برنامه و تهيه نمودار S برنامه اي پروژه
• واقعي نمودن برنامه و محاسبه تاخيرات پروژه
• ترسيم نمودار S واقعي پروژه و مقايسه آن با نمودار S برنامه اي
• Import-Export
• آناليزهاي مديريت ارزش كسب شده (Earned Value Management)
• گزارشگيري (Reports)
• Thresholds & Issues
• مديريت ريسك (Risk Managment
۴۰
مجموع۱۲۸ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد

عنوان  جزئیات  ساعت اصول برنامه ريزي و کنترل پروژه  • تعاريف و مفاهيم پروژه و مديريت پروژه • آشنائي با ارکان مديريت علمي پروژه : استاندارد ، متدولوژي و ابزار • آشنائي با حوزه هاي دانشي مديريت پروژه با تمرکز بر استاندارد PMBOK • تشريح الزامات مديريت زمان • ساختارهاي پروژه: ساختار شکست فعاليتها (WBS)، ساختار هزينه پروژه (CBS) ساختار سازماني (OBS) • نگرش هاي متفاوت در تدوين WBS با توجه به الزامات پروژه • انواع روش هاي برنامه ريزي پروژه (، CPM، GERT, PERT،CCPM, VERT) • چگونگي زمانبندي پروژه با تمرکز بر روش متداول CPM • تکنيک هاي کنترل…

User Rating: Be the first one !
User Rating: Be the first one !

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره کنترل پروژه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.