مدت برگزاری دوره:

144 ساعت/ 24 روز / 12 هفته /3 ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

پيش نياز:

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان،واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راهاندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري

هدف دوره:

آشنایی با طراحی بخش های مختلف پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزار ETAP، شامل آنالیز های پخش بار و اتصال کوتاه سایزینگ تجهیزات (کابل، کلید، ترانس)، آنالیز راه اندازی موتور در شرایط استاتیک و دینامیک و سایزینگ دیزل ژنراتور و ترانس، آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلترها، آنالیز های DC (بخش بار و اتصال کوتاه) و باطری سایزینگ،….

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

200 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

14 دوره

جزئیات سرفصل ها

شرح سرفصل دوره آموزش نرم افزار ETAP به شرح زیر است:

عنوان جزئیات ساعت
آشنایی با مدارک ارائه شده در پلنت های صنعتی مطابق استانداردهای پلنت های صنعتی۱- بررسی رویه انجام پروژه ها
۲- مدارک basic design
۳- مدارک detail design
(Specification، Data sheet، Calculation، MTO، ITP، MR، PO، Layout، SLD و …)
۴- مدارک خرید تجهیزات وارزیابی
۵- مدارک vendor
۶- بررسی تقدم و تاخر مدارک
۴
آشنایی با Load List، Balance Load List و Over all SLD۱- بررسی مفاهیم Duty cycle تجهیزات
۲- آشنایی با پارامترهای محاسبات load list (ضریب تقاضا ، ضریب بهره برداری،بار متصله ،ضریب همزمانی ،فاکتور بار )
۳- اعمال طبقه بندی بارهای الکتریکی در load list و بررسی مفهوم load shedding
۴٫- بررسی پارامترهای تجهیز بارها
۵- چگونگی تهیه load list
۶
معرفی نرم افزار و آشنایی ابتدایی با آن و ترسیم SLD و وارد نمودن اطلاعات اولیه۱- هدف از استفاده از نرم افزار های آنالیز شبکه چیست؟
۲- آشنایی با شرکت OTI
۳- چرا نرم افزار ETAP؟
۴- توانمندی های نرم افزار ETAP و بررسی ماژول های مختلف(
۱- Short-Circuit Analysis
۲- STAR Views (TCC) و STAR Device Coordination Analysis
۳- Load Flow Analysis
۴- Motor Starting Analysis
۵- Generator Start-up
۶- Harmonic Analysis
۷- Optimal Capacitor Placement
۸- Transformer MVA Sizing
۹- DC Short-Circuit Analysis
۱۰- Battery Sizing and Discharge Analysis
۱۱- Cable Pulling Systems
(۱- Arc Flash Analysis
۱۳- Unbalanced Load Flow Analysis
۱۴- Transient Stability Analysis
۱۵- Optimal Power Flow
۱۶- Reliability Assessment Analysis
۱۷- Transformer Tap Optimization
۱۸- DC Load Flow Analysis
۱۹- Underground Raceway Systems
۲۰- Control System Diagram)
۵- محیط نرم افزار ETAP
۶- محیط المان های AC و DC
۷-محیط آنالیزها
۸- محیط های مختلف شبیه سازی در ETAP
۹- بررسی منوهای ETAP
۱۰- وارد کردن اطلاعات Option در ETAP
۱۱- آشنایی با منوهای بالایی نرم افزار ETAP
۱۲- کار با کتابخانه ETAP
۱۳- آَشنایی با ۳DDatabase
a- آَشنایی با روش Revision زدن
b- آشنایی با محیط Configuration
c- آشنایی با Presentation
۱۴- آشنایی با سناریوگذاری در ETAP
۲۴
آشنایی با المان ها و وارد نمودن اطلاعات آنها (در طول دوره)۱- Power Grid
۲- اطلاعات باس بار
۳- ترانسفورماتور
۴- کابل ها
۵- کلید های MV (دژنکتورها)
۶- کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)
۷- موتور
۸- Static load و Lump Load
۹- AC Composite Motor
۱۰- Composite Network
۱۱- تابلو ها (Panel)
۱۲- خازن
۱۳- کنتاکتور
۱۴- فیوز
۱۵- مبدل سه فاز به تک فاز
۱۶- Remote Connector
۱۷- سکسیونر
۱۸- ژنراتور
۱۹- خطوط انتقال
۲۰- هارمونیک فیلتر
۲۱- کانورتر (Converter)
۲۲- باتری (Batter)
۲۳- UPS
۲۴- شارژر (Charger)
۲۵- اینورتر (Inverter)
۲۶- Variable Frequency Driver (VFD)
در طول دوره
آنالیز پخش بار، سایزینگ کابل و ترانسفورماتور۱- اهداف آنالیز پخش بار
۲- مفاهیم اساسی در پخش بار
۳- پارامترهای مهم در آنالیز پخش بار و تنظیم آنها در ETAP
۴- انجام پخش بار مثال در ETAP
۵- روش های ایجاد Configهای مختلف در ETAP و آنالیز پخش بار دوباره
۶- بررسی گزارش و نتایج پخش بار
۷- آشنای با المان Panel و وارد نمودن اطلاعات آنها
۸- سایزینگ ترانسفورماتور با استفاده از نرم افزار ETAP
۹- سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار ETAP
۱۰- بررسی مدارک
Data Sheet for Electrical Cables
• Data Sheet for Power Transformers
• Specification for Electrical Cables
• Specification for Power Transformers
• Electrical Cable Schedule
• Cable Sizing Calculations
• Material Requisition for Power Transformers
• Inspection & Test Plan Power Transformers
۱۲
آنالیز بخش بار نامتعادل و بهبود سایزینگ تجهیزات۱- بررسی شرایط وقوع پخش بار نامتعادل
۲- بررسی اثرات مخرب پخش بار نامتعادل
۳- بررسی پارامترهای مدل نمودن شبکه نامتعادل
۴- مدل نمودن المان های مختلف شبکه در شرایط عدم تعادل در ETAP
۵- وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
۶- بررسی گزارش و نتایج پخش بار نامتعادل و روش های تصحیح آن
۳
آنالیز اتصال کوتاه
و سایزینگ کلید ها و تابلوها (باس بار)
۱- اهداف آنالیز اتصال کوتاه
۲- بررسی محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
۳- استخراج پارامترهای مهم از محاسبات اتصال کوتاه
۴- وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات اتصال کوتاه در ETAP
۵- انجام آنالیز اتصال کوتاه در ETAP
۶- انجام آنالیز IEC 69363 (اتصال کوتاه گذرا)
۷- بررسی گزارش و نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۸- سایزینگ کلید ها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۹- سایزینگ تابلوها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۱۰- بررسی مدارک Specification، Data sheet، MR، ITP و SLD و… مربوط به سوئیچگیر
۶
آنالیز خازن گذاری و بدست آودن مقادیر خازن مورد نیاز پلنت۱- بررسی دلایل لزوم استفاده از خازن
۲- پارامترهای موثر در انتخاب مقدار و محل قرارگیری خازن در شبکه
۳- آشنایی با چگونگی استفاده از ETAP برای انتخاب مقدار، سایز و محل خازن
۴- انتخاب خازن مناسب مثال با استفاده نرم افزار ETAP
۵- بررسی گزارشات و منحنی های مهندسی قیمت بعد از انتخاب خازن مناسب
۶- بررسی مدارک مربوطه شامل Specification، Calculation و….
۳
آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلتر۱- اهداف آنالیز موتور استارتینگ
۲- آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
۳- آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
۴- آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
۵- بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
۶- بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
۷- چگونگی سایزینگ دیزل ژنراتور
۸- چه زمانی از استارترها استفاده می گردد؟
۹- بررسی مدارک Spec، Data sheet، MR، ITP و… مربوطه
۶
آنالیز راه اندازی موتور۱- اهداف آنالیز موتور استارتینگ
۲- آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
۳- آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
۴- آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
۵- بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
۶- بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
۷- بررسی مدارک Spec، Data sheet، MR، ITP و… مربوطه
۸
آنالیز سیستم ارتینگ و سایزینگ ارتینگ MV و LV۱- آشنایی با سیستم های نیرو در LV
۲- لزوم اجبار در وجود استفاده از سیستم TN
۳- محاسبه مقدار مقاومت زمین
۴- روش های به دست آوردن مقاومت زمین بر اساس IEEE 142
۵- آشنایی با پارامترهای مهم در طراحی مش بر اساس IEEE 80
۶- آشنایی با محیط طراحی ارتینگ در ETAP
۷- وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات سیستم زمین بر اساس IEEE 80
۸- انجام آنالیز سیستم ارتینگ مثال در ETAP
۹- بررسی گزارش و نتایج آنالیز سیستم ارتینگ
۱۰- سایزینگ NGR
۱۱- بررسی مدارک مربوطه از قبیل Specification، Calculation، Layout و…
۱۲
مقدمه بر حفاظت و مشاهده Curve های حفاظتی، انجام هماهنگی حفاظتی۱- انتخاب ترانس های اندازه گیری در وارد نمودن پارامترها آن
۲- آشنایی با کدهای ANSI  رایج و ستینگ های آن ها
۳- آشنایی با محیط طراحی هماهنگی حفاظتی در ETAP (Star)
۴- ایجاد نمودن TCC Curveها در ETAP
۵- آشنایی با Curve های  مختلف المان ها (موتور، ترانسفورماتور، کابل)
۶- هماهنگی Curveهای المان های مختلف و سیستم حفاظتی در ETAP
۷- استفاده از قابلیتFault Insertion و چک کردن هماهنگی حفاظتی
۸- بررسی گزارش هماهنگی حفاظتی
۱۲
آنالیز پخش بار و اتصال کوتاه DC باطری سایزینگ، سایزینگ UPS و باتری شارژر و سایزینگ دیزل ژنراتور۱- لزوم آنالیزهای DC
۲- اهداف آنالیز LF و SC در مدارات DC
۳- اثرگذاری المان های مختلف DC در آنالیز LF و SC
۴- انجام آنالیز LF و SC برای مثال و بررسی نتایج و گزارشات حاصل از آن
۵- پارامترهای سایزینگ باتری ها بر اساس IEEE 485
۶- مدل نمودن پارامترهای باتری در ETAP
۷- انجام باتری سایزینگ با ETAP
۸- انجام آنالیز باتری دشارژینگ با ETAP
۹- بررسی نتایج و گزارشات
۱۰- بررسی مدارک مربوطه شامل Calculationها و ..
۱۱- بررسی نرم افزار SAFT
۱۲- چگونگی سایزینگ دیزل ژنراتور
۱۲
آنالیز Transient۱- شرایط وقوع اتفافات Transient
۲- اثرات Transient آن در شبکه
۳- بررسی حدود مجاز Transient در شبکه
۴- آشنایی پارامترهای مهم در مطالعات Transient
۵- وارد نمودن پارامترهای لازم برای ژنراتور و بارهای مختلف در ETAP
۶- انجام مطالعات Transient برای مثال
۷- بررسی گزارش و نتایج مطالعات Transient و ارائه راه کارهای بهبود پایداری شبکه
۸- استفاده از UDM جهت ایجاد مدل های دینامیکی
۶
آشنایی با حفاظت کاتدیک۱- خوردگي چيست ؟ انواع خوردگی، واکنش ها و..
۲- معرفي انواع پوشش عايقي لوله ها
۳- انواع سیستم حفاظت کاتدی
۴- بررسي ، انتخاب ، مزايا و معايب انواع بستر آندي
۵- سايزينگ ركتيفاير، كابل ،………
۶- انتخاب روش حفاظت (فداشونده ، جريان تزريقي) انتخاب نوع بستر و نوع آند
۷- روش طراحي حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون به طريق تزريق جريان و آند فداشونده
۸- روش طراحي حفاظت كاتدي كف تانك
۹- آشنايي با حفاظت كاتدي د اخل تانك
۱۰- آشنايي با حفاظت كاتدي اسكله
۱۱- آشنايي با حفاظت كاتدي كشتي ها و سكوهاي دريايي
 ۱۲
 آشنایی با Heat Tracing
۱- مفهوم heat tracing
۲- نیازمندیهای طراحی (انتخاب هیتر، کنترل دما، تامین توان و..)
۳- آشنایی با مدارک (Specification for Electrical heat tracing، ITP، MR، TBE)
 ۳
آشنایی و بررسی محیط های Hazard۱- محیط hazard چه محیطی است؟ و نحوه تعیین آن؟
۲- نحوه زون بندی ها در محیطهای Hazard
۳- انتخاب تجهیزات برقی و ادوات کنترل مناسب برای فضاهای طبق بندی شده
۴- درجه بندی حفاظت محیطی INGRESS PROTECTION(IP)
۵- بررسی مدارک مربوطه (Specification، Layout
۳
مجموع۱۴۴ ساعت

 

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

دوره های مرتبط با دوره آموزش نرم افزار ETAP:

دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT

دوره رله و حفاظت

دوره تاسیسات الکتریکی

دوره طراحی پست های فشار قوی

ویدیوهای دوره

فیلم مشاوره ای دوره تربیت کارشناس طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با استفاده حرفه ای از Etap، این فیلم در انتخاب، هدف دوره و مواردی که در این دوره به شما عزیزان آموزش داده می شود، کمک خواهد کرد.

 

جلسه اول دوره طراحی شبکه های صنعتی با Etap – (مقدمات)

 

این مبحث توسط مهندس آکی کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت مواد به مدت ۱۲ ساعت در دوره تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی تدریس می شود. در این کلاس دستگاه تست حفاظت کاتدیک آورده شده بود و فراگیران از نزدیک کار با این دستگاه را تمرین کردند.

شرح سرفصل دوره آموزش نرم افزار ETAP به شرح زیر است: عنوان  جزئیات  ساعت آشنایی با مدارک ارائه شده در پلنت های صنعتی مطابق استانداردهای پلنت های صنعتی 1- بررسی رویه انجام پروژه ها 2- مدارک basic design 3- مدارک detail design (Specification، Data sheet، Calculation، MTO، ITP، MR، PO، Layout، SLD و ...) 4- مدارک خرید تجهیزات وارزیابی 5- مدارک vendor 6- بررسی تقدم و تاخر مدارک 4 آشنایی با Load List، Balance Load List و Over all SLD 1- بررسی مفاهیم Duty cycle تجهیزات 2- آشنایی با پارامترهای محاسبات load list (ضریب تقاضا ، ضریب بهره برداری،بار متصله…

امتیاز فراگیران به این دوره: 4.43 ( 5 فراگیر به این دوره امتیاز داده اند)
شما هم اگر این دوره را گذرانده اید به آن امتیاز دهید و نظر خود را برای ما بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

 1. :

  هزینه دوره ها را بگویید
  دوره ها عملی هستن؟

  • :

   برای اطلاع از هزینه دوره، پیش ثبت نام انجام بدهید تا ما با شما تماس بگیرید و یا با ما تماس بگیرید. ۳۵ – ۹۱۰۰۱۵۳۰ (۰۲۱)، کلاس etap به صورت تئوری و کار با نرم افزار برگزار خواهد شد.

 2. :

  همه چیز رو گفتید تو دوره ها الی هزینه
  و آیا اینکه کارگاه تون تئوری و روی تخته هست و یا عملی
  دوره دوره تئوری تموم شده فقط عملی

  • :

   برای اطلاع از هزینه دوره، پیش ثبت نام انجام بدهید تا ما با شما تماس بگیرید و یا با ما تماس بگیرید. ۳۵ – ۹۱۰۰۱۵۳۰ (۰۲۱)، کلاس etap به صورت تئوری و کار با نرم افزار برگزار خواهد شد.

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,