مدت برگزاری دوره:

144 ساعت/ 24 روز / 12 هفته /3 ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

پيش نياز:

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان،واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راهاندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري

هدف دوره:

آشنایی با طراحی بخش های مختلف پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزار ETAP، شامل آنالیز های پخش بار و اتصال کوتاه سایزینگ تجهیزات (کابل، کلید، ترانس)، آنالیز راه اندازی موتور در شرایط استاتیک و دینامیک و سایزینگ دیزل ژنراتور و ترانس، آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلترها، آنالیز های DC (بخش بار و اتصال کوتاه) و باطری سایزینگ،….

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

188 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

13 دوره

جزئیات سرفصل ها

شرح سرفصل دوره آموزش نرم افزار ETAP به شرح زیر است:

عنوان جزئیات ساعت
آشنایی با مدارک ارائه شده در پلنت های صنعتی مطابق استانداردهای پلنت های صنعتی۱- بررسی رویه انجام پروژه ها
۲- مدارک basic design
۳- مدارک detail design
(Specification، Data sheet، Calculation، MTO، ITP، MR، PO، Layout، SLD و …)
۴- مدارک خرید تجهیزات وارزیابی
۵- مدارک vendor
۶- بررسی تقدم و تاخر مدارک
۴
آشنایی با Load List، Balance Load List و Over all SLD۱- بررسی مفاهیم Duty cycle تجهیزات
۲- آشنایی با پارامترهای محاسبات load list (ضریب تقاضا ، ضریب بهره برداری،بار متصله ،ضریب همزمانی ،فاکتور بار )
۳- اعمال طبقه بندی بارهای الکتریکی در load list و بررسی مفهوم load shedding
۴٫- بررسی پارامترهای تجهیز بارها
۵- چگونگی تهیه load list
۶
معرفی نرم افزار و آشنایی ابتدایی با آن و ترسیم SLD و وارد نمودن اطلاعات اولیه۱- هدف از استفاده از نرم افزار های آنالیز شبکه چیست؟
۲- آشنایی با شرکت OTI
۳- چرا نرم افزار ETAP؟
۴- توانمندی های نرم افزار ETAP و بررسی ماژول های مختلف(
۱- Short-Circuit Analysis
۲- STAR Views (TCC) و STAR Device Coordination Analysis
۳- Load Flow Analysis
۴- Motor Starting Analysis
۵- Generator Start-up
۶- Harmonic Analysis
۷- Optimal Capacitor Placement
۸- Transformer MVA Sizing
۹- DC Short-Circuit Analysis
۱۰- Battery Sizing and Discharge Analysis
۱۱- Cable Pulling Systems
(۱- Arc Flash Analysis
۱۳- Unbalanced Load Flow Analysis
۱۴- Transient Stability Analysis
۱۵- Optimal Power Flow
۱۶- Reliability Assessment Analysis
۱۷- Transformer Tap Optimization
۱۸- DC Load Flow Analysis
۱۹- Underground Raceway Systems
۲۰- Control System Diagram)
۵- محیط نرم افزار ETAP
۶- محیط المان های AC و DC
۷-محیط آنالیزها
۸- محیط های مختلف شبیه سازی در ETAP
۹- بررسی منوهای ETAP
۱۰- وارد کردن اطلاعات Option در ETAP
۱۱- آشنایی با منوهای بالایی نرم افزار ETAP
۱۲- کار با کتابخانه ETAP
۱۳- آَشنایی با ۳DDatabase
a- آَشنایی با روش Revision زدن
b- آشنایی با محیط Configuration
c- آشنایی با Presentation
۱۴- آشنایی با سناریوگذاری در ETAP
۲۴
آشنایی با المان ها و وارد نمودن اطلاعات آنها (در طول دوره)۱- Power Grid
۲- اطلاعات باس بار
۳- ترانسفورماتور
۴- کابل ها
۵- کلید های MV (دژنکتورها)
۶- کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)
۷- موتور
۸- Static load و Lump Load
۹- AC Composite Motor
۱۰- Composite Network
۱۱- تابلو ها (Panel)
۱۲- خازن
۱۳- کنتاکتور
۱۴- فیوز
۱۵- مبدل سه فاز به تک فاز
۱۶- Remote Connector
۱۷- سکسیونر
۱۸- ژنراتور
۱۹- خطوط انتقال
۲۰- هارمونیک فیلتر
۲۱- کانورتر (Converter)
۲۲- باتری (Batter)
۲۳- UPS
۲۴- شارژر (Charger)
۲۵- اینورتر (Inverter)
۲۶- Variable Frequency Driver (VFD)
در طول دوره
آنالیز پخش بار، سایزینگ کابل و ترانسفورماتور۱- اهداف آنالیز پخش بار
۲- مفاهیم اساسی در پخش بار
۳- پارامترهای مهم در آنالیز پخش بار و تنظیم آنها در ETAP
۴- انجام پخش بار مثال در ETAP
۵- روش های ایجاد Configهای مختلف در ETAP و آنالیز پخش بار دوباره
۶- بررسی گزارش و نتایج پخش بار
۷- آشنای با المان Panel و وارد نمودن اطلاعات آنها
۸- سایزینگ ترانسفورماتور با استفاده از نرم افزار ETAP
۹- سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار ETAP
۱۰- بررسی مدارک
Data Sheet for Electrical Cables
• Data Sheet for Power Transformers
• Specification for Electrical Cables
• Specification for Power Transformers
• Electrical Cable Schedule
• Cable Sizing Calculations
• Material Requisition for Power Transformers
• Inspection & Test Plan Power Transformers
۱۲
آنالیز بخش بار نامتعادل و بهبود سایزینگ تجهیزات۱- بررسی شرایط وقوع پخش بار نامتعادل
۲- بررسی اثرات مخرب پخش بار نامتعادل
۳- بررسی پارامترهای مدل نمودن شبکه نامتعادل
۴- مدل نمودن المان های مختلف شبکه در شرایط عدم تعادل در ETAP
۵- وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
۶- بررسی گزارش و نتایج پخش بار نامتعادل و روش های تصحیح آن
۳
آنالیز اتصال کوتاه
و سایزینگ کلید ها و تابلوها (باس بار)
۱- اهداف آنالیز اتصال کوتاه
۲- بررسی محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
۳- استخراج پارامترهای مهم از محاسبات اتصال کوتاه
۴- وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات اتصال کوتاه در ETAP
۵- انجام آنالیز اتصال کوتاه در ETAP
۶- انجام آنالیز IEC 69363 (اتصال کوتاه گذرا)
۷- بررسی گزارش و نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۸- سایزینگ کلید ها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۹- سایزینگ تابلوها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
۱۰- بررسی مدارک Specification، Data sheet، MR، ITP و SLD و… مربوط به سوئیچگیر
۶
آنالیز خازن گذاری و بدست آودن مقادیر خازن مورد نیاز پلنت۱- بررسی دلایل لزوم استفاده از خازن
۲- پارامترهای موثر در انتخاب مقدار و محل قرارگیری خازن در شبکه
۳- آشنایی با چگونگی استفاده از ETAP برای انتخاب مقدار، سایز و محل خازن
۴- انتخاب خازن مناسب مثال با استفاده نرم افزار ETAP
۵- بررسی گزارشات و منحنی های مهندسی قیمت بعد از انتخاب خازن مناسب
۶- بررسی مدارک مربوطه شامل Specification، Calculation و….
۳
آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلتر۱- اهداف آنالیز موتور استارتینگ
۲- آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
۳- آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
۴- آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
۵- بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
۶- بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
۷- چگونگی سایزینگ دیزل ژنراتور
۸- چه زمانی از استارترها استفاده می گردد؟
۹- بررسی مدارک Spec، Data sheet، MR، ITP و… مربوطه
۶
آنالیز راه اندازی موتور۱- اهداف آنالیز موتور استارتینگ
۲- آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
۳- آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
۴- آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
۵- بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
۶- بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
۷- بررسی مدارک Spec، Data sheet، MR، ITP و… مربوطه
۸
آنالیز سیستم ارتینگ و سایزینگ ارتینگ MV و LV۱- آشنایی با سیستم های نیرو در LV
۲- لزوم اجبار در وجود استفاده از سیستم TN
۳- محاسبه مقدار مقاومت زمین
۴- روش های به دست آوردن مقاومت زمین بر اساس IEEE 142
۵- آشنایی با پارامترهای مهم در طراحی مش بر اساس IEEE 80
۶- آشنایی با محیط طراحی ارتینگ در ETAP
۷- وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات سیستم زمین بر اساس IEEE 80
۸- انجام آنالیز سیستم ارتینگ مثال در ETAP
۹- بررسی گزارش و نتایج آنالیز سیستم ارتینگ
۱۰- سایزینگ NGR
۱۱- بررسی مدارک مربوطه از قبیل Specification، Calculation، Layout و…
۱۲
مقدمه بر حفاظت و مشاهده Curve های حفاظتی، انجام هماهنگی حفاظتی۱- انتخاب ترانس های اندازه گیری در وارد نمودن پارامترها آن
۲- آشنایی با کدهای ANSI  رایج و ستینگ های آن ها
۳- آشنایی با محیط طراحی هماهنگی حفاظتی در ETAP (Star)
۴- ایجاد نمودن TCC Curveها در ETAP
۵- آشنایی با Curve های  مختلف المان ها (موتور، ترانسفورماتور، کابل)
۶- هماهنگی Curveهای المان های مختلف و سیستم حفاظتی در ETAP
۷- استفاده از قابلیتFault Insertion و چک کردن هماهنگی حفاظتی
۸- بررسی گزارش هماهنگی حفاظتی
۱۲
آنالیز پخش بار و اتصال کوتاه DC باطری سایزینگ، سایزینگ UPS و باتری شارژر و سایزینگ دیزل ژنراتور۱- لزوم آنالیزهای DC
۲- اهداف آنالیز LF و SC در مدارات DC
۳- اثرگذاری المان های مختلف DC در آنالیز LF و SC
۴- انجام آنالیز LF و SC برای مثال و بررسی نتایج و گزارشات حاصل از آن
۵- پارامترهای سایزینگ باتری ها بر اساس IEEE 485
۶- مدل نمودن پارامترهای باتری در ETAP
۷- انجام باتری سایزینگ با ETAP
۸- انجام آنالیز باتری دشارژینگ با ETAP
۹- بررسی نتایج و گزارشات
۱۰- بررسی مدارک مربوطه شامل Calculationها و ..
۱۱- بررسی نرم افزار SAFT
۱۲- چگونگی سایزینگ دیزل ژنراتور
۱۲
آنالیز Transient۱- شرایط وقوع اتفافات Transient
۲- اثرات Transient آن در شبکه
۳- بررسی حدود مجاز Transient در شبکه
۴- آشنایی پارامترهای مهم در مطالعات Transient
۵- وارد نمودن پارامترهای لازم برای ژنراتور و بارهای مختلف در ETAP
۶- انجام مطالعات Transient برای مثال
۷- بررسی گزارش و نتایج مطالعات Transient و ارائه راه کارهای بهبود پایداری شبکه
۸- استفاده از UDM جهت ایجاد مدل های دینامیکی
۶
آشنایی با حفاظت کاتدیک۱- خوردگي چيست ؟ انواع خوردگی، واکنش ها و..
۲- معرفي انواع پوشش عايقي لوله ها
۳- انواع سیستم حفاظت کاتدی
۴- بررسي ، انتخاب ، مزايا و معايب انواع بستر آندي
۵- سايزينگ ركتيفاير، كابل ،………
۶- انتخاب روش حفاظت (فداشونده ، جريان تزريقي) انتخاب نوع بستر و نوع آند
۷- روش طراحي حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون به طريق تزريق جريان و آند فداشونده
۸- روش طراحي حفاظت كاتدي كف تانك
۹- آشنايي با حفاظت كاتدي د اخل تانك
۱۰- آشنايي با حفاظت كاتدي اسكله
۱۱- آشنايي با حفاظت كاتدي كشتي ها و سكوهاي دريايي
 ۱۲
 آشنایی با Heat Tracing
۱- مفهوم heat tracing
۲- نیازمندیهای طراحی (انتخاب هیتر، کنترل دما، تامین توان و..)
۳- آشنایی با مدارک (Specification for Electrical heat tracing، ITP، MR، TBE)
 ۳
آشنایی و بررسی محیط های Hazard۱- محیط hazard چه محیطی است؟ و نحوه تعیین آن؟
۲- نحوه زون بندی ها در محیطهای Hazard
۳- انتخاب تجهیزات برقی و ادوات کنترل مناسب برای فضاهای طبق بندی شده
۴- درجه بندی حفاظت محیطی INGRESS PROTECTION(IP)
۵- بررسی مدارک مربوطه (Specification، Layout
۳
مجموع۱۴۴ ساعت

 

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد

دوره های مرتبط:

دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT

دوره رله و حفاظت

دوره تاسیسات الکتریکی

دوره طراحی پست های فشار قوی

امتیاز: 3

ویدیو مشاوره ای دوره

فیلم مشاوره ای دوره تربیت کارشناس طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با استفاده حرفه ای از Etap، این فیلم در انتخاب، هدف دوره و مواردی که در این دوره به شما عزیزان آموزش داده می شود، کمک خواهد کرد.

 

جلسه اول دوره طراحی شبکه های صنعتی با Etap – (مقدمات)

 

این مبحث توسط مهندس آکی کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت مواد به مدت ۱۲ ساعت در دوره تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی تدریس می شود. در این کلاس دستگاه تست حفاظت کاتدیک آورده شده بود و فراگیران از نزدیک کار با این دستگاه را تمرین کردند.

امتیاز: 3

نقد و بررسی ها

 1. :

  همه چیز رو گفتید تو دوره ها الی هزینه
  و آیا اینکه کارگاه تون تئوری و روی تخته هست و یا عملی
  دوره دوره تئوری تموم شده فقط عملی

  امتیاز: ۳
  • :

   برای اطلاع از هزینه دوره، پیش ثبت نام انجام بدهید تا ما با شما تماس بگیرید و یا با ما تماس بگیرید. ۳۵ – ۹۱۰۰۱۵۳۰ (۰۲۱)، کلاس etap به صورت تئوری و کار با نرم افزار برگزار خواهد شد.

 2. :

  هزینه دوره ها را بگویید
  دوره ها عملی هستن؟

  امتیاز: ۳
  • :

   برای اطلاع از هزینه دوره، پیش ثبت نام انجام بدهید تا ما با شما تماس بگیرید و یا با ما تماس بگیرید. ۳۵ – ۹۱۰۰۱۵۳۰ (۰۲۱)، کلاس etap به صورت تئوری و کار با نرم افزار برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,