دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره رله و حفاظت114 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی120 ساعتنیمه دوم دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور78 ساعتاعلام خواهد شد در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی)144 ساعتنیمه اول بهمن در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی108 ساعتنیمه اول بهمن در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT144 ساعتنیمه دوم آذر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (برق)126 ساعتنیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی108 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS48 ساعتنیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel24 ساعتنیمه اول اسفند در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور60 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره ارتینگ و صاعقه گیر72 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک42 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE55136 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS36 ساعتبهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتاعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره