دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دوره مدت تاریخ شروع وضعیت ثبت نام
دوره تاسیسات الکتریکی 120 ساعت نیمه دوم دی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی الکتریکال شبکه های صنعتی با Etap (پلنت های صنعتی) 144 ساعت نیمه دوم دی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی 108 ساعت نیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره درایو های صنعتی و کنترل موتور 78 ساعت نیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزش مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق با نرم افزار DIgSILENT 144 ساعت نیمه دوم آذر در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (برق) 126 ساعت نیمه اول دی در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت 114 ساعت نیمه دوم آبان در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی 108 ساعت بهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق 120 ساعت بهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دوره مدت تاریخ شروع وضعیت ثبت نام
دوره ارتینگ و صاعقه گیر 72 ساعت نیمه دوم دی در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت ژنراتور 48 ساعت نیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره حفاظت کاتدیک 42 ساعت نیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره جانمایی ۲ بعدی و ۳ بعدی تابلو با استفاده از Eplan Pro Panel 24 ساعت نیمه اول بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS 48 ساعت نیمه دوم بهمن در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551 36 ساعت نیمه دوم بهمن در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره آموزشی طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور 48 ساعت بهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS 36 ساعت بهار 98 در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی 36 ساعت اعلام خواهد شد معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره