مدت برگزاری دوره:

36 ساعت / 6 روز / 3 هفته

زمان برگزاری دوره:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) و معماری در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات ونگهداري

هدف دوره:

تسلط مهندسان برق بر مفاهیم مطرح شده در استاندارد IEC 60909 و استاندارد IEEE 551 جهت انجام محاسبات اتصال کوتاه به منظور درک نحوۀ استفاده صحیح از تعاریف، روابط و نتایج حاصل از محاسبات اتصال کوتاه جهت انجام سایزینگ مناسب و اقتصادی تجهیزات به کاررفته در تابلوها و شبکه های قدرت شامل کابل ها، کلیدها، باس بارها، ترانسفورماتورهای جریان، تنظیم مناسب کلیدها و رله های حفاظتی، سایزینگ مناسب تجهیزات موجود در سیستم زمین شامل سیم ارت، NGR، ترانس زمین و …، انجام محاسبات اتصال¬کوتاه به صورت دستی و نرم افزاری

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی

جزئیات سرفصل ها

عنوانجزئیاتساعت
مقدمه۱- اهداف و اهمیت مطالعات اتصال کوتاه
۲- معرفی استانداردها در زمینه اتصال کوتاه
۳- منابع جریان‌های اتصال کوتاه
۴- چرایی نامتقارن بودن جریان‌های اتصال کوتاه
۵- جریان‌های اتصال کوتاه متقارن و نا متقارن
۶- مولفه DC جریان‌های اتصال کوتاه
۷- انواع اتصال کوتاه (سه فاز، دو فاز، دوفاز به زمین، تک فاز و تک فاز دوبل)
۸- حداقل و حداکثر جریان اتصال کوتاه و کاربرد آن‌ها
۹- تاثیرات حرارتی جریان اتصال کوتاه
۱۰- نیروی الکترومکانیکی حاصل از جریان اتصال کوتاه
۱۱- تاثیرات مغناطیسی حاصل از جریان اتصال کوتاه
۱۲- محدود نمودن جریان اتصال کوتاه در سیستم‌های قدرت
۱۳- تجهیزات محدود کنندۀ جریان اتصال کوتاه در تابلوهای LV و MV
۴
محاسبات جریان اتصال کوتاه مطابق با استاندارد IEEE 551۱- انواع روش‌های محاسباتی
۲- محاسبه ضرایب امپدانس
۳- مدل نمودن ماشین‌های دوار
۴- انواع و شدت جریان‌های اتصال کوتاه سیستم
۵- ساده سازی سیستم
۶- فرآیند محاسباتی
۳
محاسبات اتصال کوتاه در سیستم‌های فشارقوی،
فشار متوسط و فشار ضعیف مطابق با استاندارد IEC 60909
۱- انواع خطاهای اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
۲- حداقل و حداکثر جریان‌های اتصال کوتاه و کاربرد آنها
۳- اتصال کوتاه در نزدیکی ژنراتور
۴- محاسبۀ امپدانس‌های اتصال کوتاه تجهیزات و شبکۀ سراسری
۵- جریان اتصال کوتاه موثر متقارن اولیه “I_K
۶- جریان اتصال کوتاه متقارن I_b
۷- جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار I_K
۸- مقدار پیک جریان اتصال کوتاه i_p
۹- معرفی ضریب ولتاژ یا c-factor
۱۰- ضریب K جهت جریان اتصال کوتاه پیک
۱۱- ضریب μ جهت جریان اتصال کوتاه متقارن
۱۲- دو ضریب λ_min و λ_max جهت جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار
۱۳- ضریب q جهت جریان اتصال کوتاه موتورهای آسنکرون
۱۴- بررسی انواع روش‌های محاسباتی
۱۵- انجام محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
۱۶- محاسبه پارامترهای جریان اتصال کوتاه در انواع خطاها به صورت دقیق و تقریبی
۱۷- تاثیر ضرایب اصلاح امپدانس تجهیزات شامل ضریب اصلاح امپدانس ترانسفورماتور و ژنراتور بر جریان‌های اتصال کوتاه
۱۸- محاسبۀ سهم شبکۀ سراسری روی جریان اتصال کوتاه
۱۹- محاسبۀ سهم ژنراتورهای سنکرون روی جریان اتصال کوتاه
۲۰- محاسبۀ سهم ژنراتورهای القایی روی جریان اتصال کوتاه
۲۱- محاسبۀ سهم موتورهای القایی روی جریان اتصال کوتاه
۲۲- محاسبۀ سهم موتورهای سنکرون روی جریان اتصال کوتاه
۲۳- محاسبۀ سهم مبدل های الکترونیک قدرت روی جریان اتصال کوتاه
۲۴- محاسبۀ سهم خازن روی جریان اتصال کوتاه
۲۵- مقایسه فرآیند محاسبات اتصال¬کوتاه طبق IEC 60909 و IEEE 551
۱۰
بررسی شبکه های توالی در محاسبات اتصال کوتاه نامتقارن۱- بررسی قضیه فورتسکیو و نحوۀ تبدیل فضاهای نامتقارن به متقارن
۲- بررسی امپدانس توالی مثبت تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی مثبت
۳- بررسی امپدانس توالی منفی تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی منفی
۴- بررسی امپدانس توالی صفر تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی صفر
۵- بررسی نحوۀ اتصال انواع شبکه های توالی در خطاهای مختلف تک فاز، دو فاز و سه فاز
۶- تحلیل سادۀ شدۀ شبکه های توالی
۷- حل مثال های متنوع از نحوۀ استخراج شبکه های توالی و اتصال آن ها به یکدیگر جهت محاسبۀ جریان اتصال کوتاه تک فاز به زمین، دوفاز به زمین، دو فاز و سه فاز
۶
تاثیر نحوۀ ارتینگ نقطه نوترال ترانسفورماتورها
بر روی جریان اتصال کوتاه تک فاز به زمین
۱- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین در حضور نقطه نوترال مستقیماً زمین شده
۲- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین در حضور NGR نصب شده در نقطۀ نوترال ترانسفورماتور
۳- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین در سیستم زمین شده با استفاده از کویل پترسن (Petersen-coil)
۴- اثر استفاده از NGR قابل قطع در سطح اتصال کوتاه حاصل از ژنراتورهای فشار متوسط
۵- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین با حضور ترانسفورماتور زمین نصب شده روی باس بار (ترانسفورماتور Open Delta)
۶- محاسبات اتصال کوتاه تک فاز به زمین با حضور ترانسفورماتور زیگزاگ
۷- بررسی تفاوت شبکه های مستقیماً زمین شده و زمین شده توسط NGR با شبکه های زمین شده توسط ترانس زمین از نقطه نظر محاسبات دستی جریان اتصال کوتاه
۳
حل کامل یک مثال۱- تحلیل و محاسبۀ دستی انواع جریان های اتصال کوتاه تک فاز، دوفاز و سه فاز در یک شبکۀ نمونه در سطوح ولتاژ فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی
۲- تحلیل نرم افزاری شبکه موردمطالعه در محیط نرم افزارهای ETAP و DIgSILENT و مقایسۀ نتایج دقیق نرم افزاری با نتایج تقریبی حاصل از محاسبات دستی
۱۰
مجموع۳۶ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد

مشاوره تخصصی دوره

تجهیزات آموزشی

به زودی اضافه خواهد شد.

همکاران صنعتی دوره

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره محاسبات اتصال کوتاه مطابق استاندارد IEC60909 و IEEE551”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیش ثبت نام در دوره