ثبت نام شرایط تخفیف

شرایط تخفیف

پست الکترونیکی چاپ PDF
جدول شرایط تخفیف
ردیف شرایط تخفیف
1 دانشجویان دانشگاه ها با ارائه کارت دانشجویی
5 %
2 پرداخت یک جای شهریه دوره 5 %
3 ثبت نام به صورت گروهی 5 الی 15%
4 ثبت نام کنندگان حین خدمت سربازی 5 %
5 ثبت نام کنندگان در بیش از یک دوره در موسسه MEM
به ازای هر دوره 5 %
6 ثبت نام در تاریخ روز توّلد با ارائه ی کارت ملّی (هدیه ی توّلد) 5 %
7
انجام تبلیغ موسسه در سایت ها و یا وبلاگ های فعال شما %10
8 فارغ التحصیلان دانشگاه شریف 5 %
9 شاغلین جهاد دانشگاهی صنعتی شریف (با ارائه معرفی نامه) %15
  • نکته1:سقف حداکثر تخفیف پانزده درصد و قبل از شروع دوره است و بعد از شروع دوره این تخفیف ها قابل اعمال نمی باشد.
  • نکته2: شایان ذکر است تخفیف های ذکر شده به دوره های بالای 60 ساعت (دوره های تربیت کارشناس) تعلق می گیرد.

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

امکان پرداخت دوره ها به صورت اقساطی.