دوره های دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی

دوره های آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی

پست الکترونیکی چاپ PDF
تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس - بهار 1396
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی 44 ساعت - جدید در حال بررسی جزئیات دوره رزرو ثبت نام -
تربیت کارشناس نرم افزار های شبیه ساز فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی)
144 ساعت - جدید در حال بررسی جزئیات دوره رزرو ثبت نام -
تربیت کارشناس مطالعات و شبیه سازی مخازن نفت

128 ساعت

- جدید اعلام خواهد شد
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار 84 ساعت
79 نفر 7 دوره تابستان 96
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

تربیت کارشناس طراحی فرآیند
(ویرایش جدید)

144 ساعت 189 نفر 14 دوره تابستان 96
جزئیات دوره رزرو ثبت نام درحال
ثبت نام

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه مدارک، نقشه ها، نرم افزارها و  جزوات مرتبط با دوره ها جهت کاربردی تر نمودن دوره.