درباره MeM گزارش عملکرد گزارش آماری (کیفی)

گزارش آمار کیفیت دوره های آموزشی

پست الکترونیکی چاپ PDF

گزارش آماری کیفیت دوره ها و کیفیت تدریس اساتید

Survey-94

Survey-93 Survey-92

Sale-91

 

Sale-90

 

Sale-89

 

Sale-88

 

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

برگزاری دوره های تخصصی طولانی مدت با میانگین 100 ساعت؛ با هدف آموزش های حرفه ای از برجسته ترین تفاوت های مرکز آموزش های مهندسین (MEM) می باشد.