درباره MeM آموزش

نظام آموزشی MeM

پست الکترونیکی چاپ PDF

نظام آموزشی موسسه تعالی دانش شریف (MeM)

سیستم نوین آموزشی MeM این امکان را برای مخاطبان جهت آموزش مستمر و موثر فراهم آورده است. نکته بارز در مقایسه سیستم آموزش سنتی تک دوره ای با این سیستم؛ ارزش افزوده ای است که بواسطه آموزش مستمر و پکیجی موجب یادگیری دائمی و تربیت کارشناس خبره در زمینه مورد آموزش می گردد.


موسسه تعالی دانش شریف جهت مخاطبان خود سه سطح آموزش طراح، کارشناس و کارشناس جامع تعریف نموده و این امکان را به دانشپذیر خود مبنی دریافت گواهینامه در این سه سطح فراهم آورده است، این گواهینامه ها بعد از امتحان پایانی (به صورت پروژه، واکنشی، ...) در هر سطح به دانشپذیر ارائه می گردد.


با این روش آموزش در سطوح مختلف، علاوه بر آموزش مطالب جدید، با تکرار مطالب گذشته موجب یادگیری دائمی آن مطالب برای دانشپذیر می گردند.

چارت نظام آموزشی MeM

سطح تربیت طراح: هدف از این سطح آموزش های مفاهیم پایه و انتقال تجربیات مبتنی بر صنعت برای دانشپذیران می باشد. دانشپذیران در این سطح می توانند مرتبط با دوره گذرانده شده در رابطه با شغل خود به فعالیت مشغول گردند.


سطح تربیت کارشناس: هدف از این سطح آموزش تربیت کارشناسان خبره در موضوع مورد آموزش  به صورت پکیجی می باشد. این دانشپذیران که در سطوح تربیت طراح دوره های مختلف را گذرانده اند اکنون با دید جامعی نسبت به موضوع آموزش گذرانده شده در شغل خود به فعالیت حرفه ای می پردازند.


سطح تربیت کارشناس جامع: این سطح با هدف تربیت کارشناسان جامع طراحی گردیده است، کارشناسانی که در کلیه مسائل مرتبط با شغل خود دوره ها را گذرانده و کارشناسان جامع می باشند.

مثالی از آموزش در سوطح مختلف در MeM

دوره های تربیت کارشناس مهندسی چیست؟

دوره هایی است جامع، مانع، تخصصی و کاربردی در یک حوزه خاص از عرصه های گوناگون مهندسی به منظور افزایش توان علمی و عملیاتی مهندسان و تربیت این عزیزان تا آستانه ای که بتوان آنها را کارشناس در یک حوزه ی خاص از یک عرصه مهندسی نامید.


محتوای دوره های تربیت کارشناس مهندسی چیست ؟

دوره های تربیت کارشناس، مشتمل بر چند عنوان دوره ی تخصصی و متمرکز بر یک حوزه ی خاص از یک عرصه مهندسی با رویکرد تربیت کارشناس در آن حوزه می باشد به گونه ای که فرد کارا، قابل در آن حوزه باشد.


مزایای شرکت در دوره های تربیت کارشناس مهندسی چیست؟

    استفاده از اساتید برجسته دانشگاه
    استفاده از مدیران با تجربه و نوابغ صنعت
    شرکت در دوره های آموزشی مطابق با آنالیز و تحلیل نیاز متخصصان صنعت
    شرکت در دوره های آموزشی مطابق با پیشرفت های تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری روز
    در اختیار داشتن جزوه و منابع با ارزش مرتبط با دوره
    اجرای دوره به صورت کاربردی و پروژه محور (پروژه حقیقی اجرا شده در صنعت) همرا با انتقال تجربه اساتید در طول دوره
    تا حد امکان دریافت آموزش به صورت عملی و توأم با تجربه اندوزی
    امکان شرکت در دوره های یادآوری که موجب یادگیری طولانی مدّت و مستمر می شود
    در صورت امکان برگزاری جشن های فارغ التحصیلی و معرفی شرکت کنندگان در دوره به صنعت
    اضافه شدن مدرک معتبر بر روی مدارک تحصیلی و رزومه، به منظور شکار فرصت های شغلی و یا ارتقاء خود در سازمان ها
    در صورت امکان اضافه شدن به بانک اطلاعاتی کارشناسان دپارتمانهای فنی و تخصصی گروهها در پایان دوره جهت ارجاع پروژه های ارجاعی دپارتمان ها