درباره MeM معرفی موسسه چارت سازمانی MeM

چارت سازمانی موسسه تعالی دانش شریف (MeM)

پست الکترونیکی چاپ PDF

Organization Chart

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

برگزاری دوره های تخصصی طولانی مدت با میانگین 100 ساعت؛ با هدف آموزش های حرفه ای از برجسته ترین تفاوت های مرکز آموزش های مهندسین (MEM) می باشد.