خلاصه ای از دوره:

دوره مهندسی روشنایی (مفاهیم و قواعد روشنایی)، اصول مهندسي روشنايي و طراحی روشنایی مقدماتی، نکات فني و تجربي طراحي روشنايي داخلی در محيط هاي مختلف با استفاده از نرم افزار DIALux، آشنايي با منابع نوري جديد و اصول روشنايي داخلي در فضاي صنعتي و روشنايي اضطراري، طراحی روشنایی تونل، آشنایی با نرم افزار دایالوکس حرفه ای (DIALux evo)، دوره طراح روشنایی پیشرفته در محیط بیرونی با استفاده از نرم افزار DIALux، طراحی روشنایی خیابانی، دوره طراحی سيستم هاي کنترل هوشمند روشنايي (LMS)، تكنيك ها و اصول نورپردازي، سبك هاي نورپردازي، نكات نورپردازي در فضاهاي مختلف، حل پروژه ساختمان مسکونی و اداری و صنعتی (Indoor)، حل پروژه ساختمان صنعتی (Outdoor) و روشنایی محوطه ها و ورزشگاه، حل پروژه های مختلف، ارائه نحوه گرفتن پروژه های روشنایی و انجام آن،  بازدید از تجهیزات روشنایی (نمایشگاه تجهیزات روشنایی) (در صورت امکان)

نام دوره:

تربیت کارشناس روشنایی و نورپردازی

مدت برگزاری دوره:

96 ساعت / 16روز / 8 هفته / 2 ماه

زمان برگزاری:

پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)

مخاطبان:

دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) و معماری در عرصه های مهندسين مشاور – طراحان- واحدهاي مناقصات و پيشنهادات- بهره برداران- شركت هاي پيمانكاري اجرايي- گروه هاي تست و راه اندازي- بهره برداران- تعميرات ونگهداري و تمامی علاقه مندان به حوزه روشنایی(بدون هیچ گونه پیشنیاز برقی)دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) و معماری در عرصه های مهندسين مشاور – طراحان- واحدهاي مناقصات و پيشنهادات- بهره برداران- شركت هاي پيمانكاري اجرايي- گروه هاي تست و راه اندازي- بهره برداران- تعميرات ونگهداري و تمامی علاقه مندان به حوزه روشنایی(بدون هیچ گونه پیشنیاز برقی)

هدف دوره:

توانایی انجام پروژه های طراحی روشنایی داخلی و بیرونی و خیابانی و بکارگیری تکنیک های نورپردازی

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):

ارائه یک DVD اطلاعات و مدارک فنی شامل نمونه مدارک طراحی (گزارش فاز های مختلف، دیتا شیت، نقشه های مختلف به فرمت Autocad، مشخصات فنی، نمونه مدارک محاسباتی، ITP،MTO ؛ کاتالوگ تجهیزات؛ فایل الکترونیک فهرست بها، نشریه 110، کلیه استاندارد های بین المللیIESNA ،IEC، IEEE و استاندارد های داخلی مورد نیاز، Handbook های مورد نیاز ؛، ارائه نرم افزارهای Calculux، Dialux

امکانات رفاهی:

2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

نفرات آموزش دیده تا به امروز:

93 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:

8 دوره

جزئیات سرفصل ها

عنوان جزئیات ساعت
دوره مهندسی روشنایی
(مفاهیم و قواعد روشنایی – Wizard DIALux)
 1. مفاهیم روشنايي و ماهیت نور و تعاریف اولیه
 2. آشنايي با خصوصيات كيفي منابع روشنايي و کاربرد آنها
 3. دسته بندی چراغ ها با توجه به نوع کاربرد
 4. معرفی نرم افزارهای روشنایی ازجمله DIALux
 5. آشنایی با محیط کار نرم افزار Wizard
 6. طراحی اولیه با نرم افزار DIALux در محیط Wizard
۶
اصول مهندسي روشنايي و طراحی روشنایی مقدماتی
با استفاده از نرم افزارDIALux
 1. الگوریتم کار با نرم افزار DIALux
 2. حل پروژه روشنايي فضاي آموزشي با نرم افزار DIALux
 3. آشنايي با انواع منابع روشنايي (لامپ ها) و کاربرد آنها
 4. روشهای طراحی روشنایی بهینه در فضای داخلی
 5. آزمون دوره مهندسی روشنایی و مقدماتی نرم افزار
۶
نکات فني و تجربي طراحي روشنايي داخلی در محيط هاي مختلف با استفاده از نرم افزار
DIALux
 1. روش استفاده از فایل های اتوکد در نرم افزار
 2. روش محاسبات تفکیکی در فضاهای مختلف
 3. بررسی نتایج در سطوح کاری مختلف
 4. نكات طراحي روشنايي فضاهاي مرطوب با حل پروژه
 5. نكات طراحي روشنايي محيط هاي مستعد خطر با حل پروژه
 6. نكات طراحي روشنايي اتاق هاي تميز با حل پروژه
 7. اصول محاسبات نور روز در پروژه هاي داخلي
۶
آشنايي با ساختمان چراغ و نحوه انتخاب چراغ ها از روي منحني پخش نور و حل پروژه
 1. استاندارد طراحي روشنايي فضاهاي صنعتي
 2. چراغ هاي فضاهاي صنعتي
 3. حل پروژه روشنايي صنعتي
 4. نكات طراحي روشنايي محيط هاي مستعد خطر با حل پروژه
۶
روشنايي صنعتي و محيط هاي مستعد خطر انفجار و استانداردهاي مرتبط
 1. استاندارد طراحي روشنايي فضاهاي صنعتي
 2. چراغ هاي فضاهاي صنعتي
 3. حل پروژه روشنايي صنعتي
 4. نكات طراحي روشنايي محيط هاي مستعد خطر با حل پروژه
 ۶
آشنايي با منابع نوري جديد و اصول روشنايي داخلي در فضاي صنعتي و روشنايي اضطراري
 1. معرفي منابع نوري جديد LED به همراه حل پروژه
 2. بررسی درخشندگی بیش از حد (زنندگی) و راهکارهای کنترل خیرگی های مستقیم و غیرمستقیم
 3. روشنايي اضطراري و حل نمونه پروژه
 4. آزمون دوره روشنایی پیشرفته داخلی و بهداشت بصری
۶
 طراحی روشنایی تونل
 1. مفاهیم و تعاریف فضاهای کاری مختلف تونل
 2. انتخاب تجهیزات روشنایی برای تونل ها
 3. روش های محاسبات روشنایی تونل با نرم افزار روشنایی DIALux
 4. اصول محاسبات نور روز (Daylight Calculation ) در پروژه ها
۶
دوره طراحی روشنایی پیشرفته در محیط بیرونی با استفاده از نرم افزار
DIALux
 1. مبانی طراحی روشنایی فضای بیرونی
 2. بررسی استانداردهای فضاهای بیرونی
 3. روشهای طراحی روشنایی بهینه در فضاي بيروني
 4. روشنایی پارکها و فضای سبز
 5. روشنایی محوطه ها با استفاده از برج های نوری
 6. روشنایی محوطه در محیط های صنعتی
 7. روش محاسبات تفکیکی در فضاهای مختلف
 8. بررسی و بهینه سازی اقتصادی سیستم های روشنایی
۶
روشنایی خیابانی
با استفاده از
نرم افزارهای
DIALux
Calculux
 1. تعاریف و مفاهیم اولیه روشنایی خیابانی
 2. بررسی استاندارد مطرح روشنایی خیابانی
 3. اصول طراحی روشنایی خیابانی
 4. راهکارهای دستیابی به طراحی روشنایی بهینه در خیابان
 5. طراحی روشنایی خیابانی با نرم افزار Calculux
 6. آزمون روشنایی بیرونی و خیابانی
۶
دوره طراحی سيستم هاي کنترل هوشمندروشنايي (LMS)
 1. تعاریف هوشمند سازی
 2. آشنایی با نسل های مختلف تجهیزات هوشمند
 3. انواع سيستم هاي هوشمند روشنايي
 4. شناخت تجهیزات روشنایی هوشمند و کاربرد آنها
 5. بررسی استانداردهای تعیین کلاس مصرف انرژی تجهیزات روشنایی
 6. راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های روشنایی
 7. شبيه سازي سيستم هاي هوشمند در نرم افزار DIALux
 8. حل پروژه هوشمند سازي روشنايي در فضاي بيمارستان
۶
تكنيك ها و اصول نورپردازي
 1. تكنيك هاي نورپردازي معماري و كاربردهاي آن
 2. اصول شناخت رنگ ها و تاثير آن در نورپردازي
 3. روش استفاده از فایل های سه بعدی در نرم افزار
 4. روش های استفاده از منابع با رنگ های مختلف
 5. حل پروژه نورپردازي نما با استفاده از تكنيك هاي معماري
۶
نكات نورپردازي در فضاهاي مختلف
 1. پارمترهاي محاسباتي نورپردازي
 2. نورپردازي ساختمان هاي بلند مرتبه
 3. نورپردازي مجسمه ها و حجم ها
 4. نورپردازي موزه ها و گالري ها
۶
سبك هاي نورپردازي
 1. معرفي انواع سبك هاي نورپردازي معماري
 2. تكنيك هاي نورپردازي دو بعدي
 3. تكنيك هاي نورپردازي سه بعدي
 4. پارمترهاي محاسباتي نورپردازي
 5. نورپردازي ميادين و ساختمان ها
۶
نكات نورپردازي در فضاهاي داخلی
 1. اصول نورپردازي فضاهاي داخلي
 2. نورپردازي با نورهاي رنگي
 3. نورپردازي فروشگاه ها
 4. آزمون نورپردازي معماري
۶
طراحی روشنایی حرفه ای با نرم افزار DIALux evo
 1. آشنایی با Wizard
 2. آشنایی با فضای داخلی و خارجی نرم افزار با استفاده از حل پروژه
 3. نحوه تخصیص Assesment Zone برای هر فضا
 4. نحوه ساخت اجسام با Trancparency بالا (حالت شیشه ای)
 5. چگونگی استفاده از چندین عکس مختلف (دو بعدی و سه بعدی)
 6. استفاده از فایل CAD
 7. نحوه import فایل CAD در نرم افزار
 8. چگونگی استفاده از چند فایل CAD در طبقات مختلف پروژه
 9. شبیه سازی یک ساختمان دو طبقه با نقشه متفاوت برای هر طبقه
 10. شبیه سازی فضای بیرونی ساختمان شبیه سازی شده
 11. معرفی و آشنایی با فضای محاسبات خیابانی نرم افزار
 12. نحوه مدل سازی خیابان و فضاهای جانبی
 13. نحوه تعیین استاندارد های مربوط به آسفالت خیابان
 14. نحوه تعیین استاندارد مربوط به کلاس روشنایی خیابان
 15. نحوه تهیه انواع مختلف Document های خروجی
۱۲
مجموع۹۶ ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مشاوره تخصصی دوره

این ویدیو جهت مشاوره تخصصی برای مخاطبان دوره روشنایی و نورپردازی تدوین و تولید شده است. همواره سعی شده به سوالات اساسی مخاطبان پاسخ داده شود.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تجهیزات آموزشی

برای دیدن تجهیزات به علاوه توضیحات روی عکس ها کلیک کنید.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

گالری عکس

دوره روشنایی و نورپردازی فصل بهار 95 گروه آموزشی MeM
عکس دوره روشنایی و نورپردازی فصل تابستان 96 مرکز آموزش مهندسی MeM
ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره روشنایی و نورپردازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیش ثبت نام در دوره