دوره تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با ETAP

دوره طراحی پلنت های صنعتی (با استفاده حرفه ای از ETAP)

پست الکترونیکی چاپ PDF
مشخصات دوره
نام دوره: تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی (با استفاده حرفه ای از نرم افزار ETAP)
مدت دوره: 132 ساعت/ 22 روز / 11 هفته /3  ماه
زمان برگزاری: پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)
پيش نياز: آشنایی با تاسیسات الکتریکی
مخاطبان:دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان،واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهرهبرداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راهاندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري
هدف دوره: آشنایی با طراحی بخش های مختلف پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزار ETAP، شامل آنالیز های پخش بار و اتصال کوتاه سایزینگ تجهیزات (کابل، کلید، ترانس)، آنالیز راه اندازی موتور در شرایط استاتیک و دینامیک و سایزینگ دیزل ژنراتور و ترانس، آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلترها، آنالیز های DC (بخش بار و اتصال کوتاه) و باطری سایزینگ،....
مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان): ارائه یک DVD اطلاعات و مدارک فنی شامل نمونه مدارک طراحی (گزارش فاز های مختلف، دیتا شیت، نقشه های مختلف به فرمت Autocad، مشخصات فنی، نمونه مدارک محاسباتی، ITP، MTO ؛ کاتالوگ تجهیزات؛ فایل الکترونیک فهرست بها، نشریه 110، کلیه استاندارد های بین المللی IEC، IEEE و استاندارد های داخلی مورد نیاز، Handbook های مورد نیاز ؛، ارائه نرم افزارهای ETAP، جزوه آموزشی شرکت OTI
امکانات رفاهی (به رایگان): 2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)

Register-icon

equipment-of-course-icon calendar-icon
عنوان شرح ساعت
آشنایی با مدارک ارائه شده در پلنت های صنعتی مطابق استانداردهای پلنت های صنعتی

1. بررسی رویه انجام پروژه ها
2. مدارک basic design
3. مدارک detail design
(Specification، Data sheet، Calculation، MTO، ITP، MR، PO، Layout، SLD و ...)
4. مدارک خرید تجهیزات وارزیابی
5. مدارک vendor
6. بررسی تقدم و تاخر مدارک

4
آشنایی با Load List، Balance Load List و Over all SLD 1. بررسی مفاهیم Duty cycle تجهیزات
2. آشنایی با پارامترهای محاسبات load list (ضریب تقاضا ، ضریب بهره برداری،بار متصله ،ضریب همزمانی ،فاکتور بار )
3. اعمال طبقه بندی بارهای الکتریکی در load list و بررسی مفهوم load shedding
4. بررسی پارامترهای تجهیز بارها
5. چگونگی تهیه load list
6
معرفی نرم افزار و آشنایی ابتدایی با آن و ترسیم SLD و وارد نمودن اطلاعات اولیه 1. هدف از استفاده از نرم افزار های آنالیز شبکه چیست؟
2. آشنایی با شرکت OTI
3. چرا نرم افزار ETAP؟
4. توانمندی های نرم افزار ETAP و بررسی ماژول های مختلف
(1. Short-Circuit Analysis
(2. STAR Views (TCC) و STAR Device Coordination Analysis
(3. Load Flow Analysis
(4. Motor Starting Analysis
(5. Generator Start-up
(6. Harmonic Analysis
(7. Optimal Capacitor Placement
(8. Transformer MVA Sizing
(9. DC Short-Circuit Analysis
(10. Battery Sizing and Discharge Analysis
(11. Cable Pulling Systems
(12. Arc Flash Analysis
(13. Unbalanced Load Flow Analysis
(14. Transient Stability Analysis
(15. Optimal Power Flow
(16. Reliability Assessment Analysis
(17. Transformer Tap Optimization
(18. DC Load Flow Analysis
(19. Underground Raceway Systems
(20. Control System Diagram)
5. محیط نرم افزار ETAP
6. محیط المان های AC و DC
7. محیط آنالیزها
8. محیط های مختلف شبیه سازی در ETAP
9. بررسی منوهای ETAP
10. وارد کردن اطلاعات Option در ETAP
11. آشنایی با منوهای بالایی نرم افزار ETAP
12. کار با کتابخانه ETAP
13. آَشنایی با 3DDatabase
a. آَشنایی با روش Revision زدن
b. آشنایی با محیط Configuration
c. آشنایی با Presentation
14. آشنایی با سناریوگذاری در ETAP
18
آشنایی با المان ها و وارد نمودن اطلاعات آنها (در طول دوره) 1. Power Grid
2. اطلاعات باس بار
3. ترانسفورماتور
4. کابل ها
5. کلید های MV (دژنکتورها)
6. کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)
7. موتور
8. Static load و Lump Load
9. AC Composite Motor
10. Composite Network
11. تابلو ها (Panel)
12. خازن
13. کنتاکتور
14. فیوز
15. مبدل سه فاز به تک فاز
16. Remote Connector
17. سکسیونر
18. ژنراتور
19. خطوط انتقال
20. هارمونیک فیلتر
21. کانورتر (Converter)
22. باتری (Batter)
23. UPS
24. شارژر (Charger)
25. اینورتر (Inverter)
26. Variable Frequency Driver (VFD)
در طول دوره
آنالیز پخش بار، سایزینگ کابل و ترانسفورماتور 1. اهداف آنالیز پخش بار
2. مفاهیم اساسی در پخش بار
3. پارامترهای مهم در آنالیز پخش بار و تنظیم آنها در ETAP
4. انجام پخش بار مثال در ETAP
5. روش های ایجاد Configهای مختلف در ETAP و آنالیز پخش بار دوباره
6. بررسی گزارش و نتایج پخش بار
7. آشنای با المان Panel و وارد نمودن اطلاعات آنها
8. سایزینگ ترانسفورماتور با استفاده از نرم افزار ETAP
9. سایزینگ کابل با استفاده از نرم افزار ETAP
10. بررسی مدارک
Data Sheet for Electrical Cables
• Data Sheet for Power Transformers
• Specification for Electrical Cables
• Specification for Power Transformers
• Electrical Cable Schedule
• Cable Sizing Calculations
• Material Requisition for Power Transformers
• Inspection & Test Plan Power Transformers
12
آنالیز بخش بار نامتعادل و بهبود سایزینگ تجهیزات 1. بررسی شرایط وقوع پخش بار نامتعادل
2. بررسی اثرات مخرب پخش بار نامتعادل
3. بررسی پارامترهای مدل نمودن شبکه نامتعادل
4. مدل نمودن المان های مختلف شبکه در شرایط عدم تعادل در ETAP
5. وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
6. بررسی گزارش و نتایج پخش بار نامتعادل و روش های تصحیح آن
3
آنالیز اتصال کوتاه
و سایزینگ کلید ها و تابلوها (باس بار)
1. اهداف آنالیز اتصال کوتاه
2. بررسی محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909
3. استخراج پارامترهای مهم از محاسبات اتصال کوتاه
4. وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات اتصال کوتاه در ETAP
5. انجام آنالیز اتصال کوتاه در ETAP
6. انجام آنالیز IEC 69363 (اتصال کوتاه گذرا)
7. بررسی گزارش و نتایج آنالیز اتصال کوتاه
8. سایزینگ کلید ها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
9. سایزینگ تابلوها مطابق نتایج آنالیز اتصال کوتاه
10. بررسی مدارک Specification، Data sheet، MR، ITP و SLD و... مربوط به سوئیچگیر
6
مقدمه بر حفاظت و مشاهده Curve های حفاظتی، انجام هماهنگی حفاظتی 1. انتخاب ترانس های اندازه گیری در وارد نمودن پارامترها آن
2. آشنایی با کدهای ANSI رایج و ستینگ های آن ها
3. آشنایی با محیط طراحی هماهنگی حفاظتی در ETAP (Star)
4. ایجاد نمودن TCC Curveها در ETAP
5. آشنایی با Curve های مختلف المان ها (موتور، ترانسفورماتور، کابل)
6. هماهنگی Curveهای المان های مختلف و سیستم حفاظتی در ETAP
7. استفاده از قابلیتFault Insertion و چک کردن هماهنگی حفاظتی
8. بررسی گزارش هماهنگی حفاظتی
12
آنالیز پخش بار (LF: Load Flow) و اتصال کوتاه DC باطری سایزینگ، سایزینگ UPS و باتری شارژر 1. لزوم آنالیزهای DC
2. اهداف آنالیز LF و SC در مدارات DC
3. اثرگذاری المان های مختلف DC در آنالیز LF و SC
4. انجام آنالیز LF و SC برای مثال و بررسی نتایج و گزارشات حاصل از آن
5. پارامترهای سایزینگ باتری ها بر اساس IEEE 485
6. مدل نمودن پارامترهای باتری در ETAP
7. انجام باتری سایزینگ با ETAP
8. انجام آنالیز باتری دشارژینگ با ETAP
9. بررسی نتایج و گزارشات
10. بررسی مدارک مربوطه شامل Calculationها و ..
11. بررسی نرم افزار SAFT
12
آنالیز خازن گذاری و بدست آودن مقادیر خازن مورد نیاز پلنت 1. بررسی دلایل لزوم استفاده از خازن
2. پارامترهای موثر در انتخاب مقدار و محل قرارگیری خازن در شبکه
3. آشنایی با چگونگی استفاده از ETAP برای انتخاب مقدار، سایز و محل خازن
4. انتخاب خازن مناسب مثال با استفاده نرم افزار ETAP
5. بررسی گزارشات و منحنی های مهندسی قیمت بعد از انتخاب خازن مناسب
6. بررسی مدارک مربوطه شامل Specification، Calculation و....
3
آنالیز هارمونیک و سایزینگ فیلتر 1. آشنایی با هارمونیک و کلاس های آن
2. آشنایی با منابع و مولد های هارمونیک و اثرات آن در شبکه
3. آشنایی با روش های کاهش هارمونیک (فیلترهای Passive و فیلترهای Active)
4. آشنایی با پارامترهای مدل نمودن هارمونیک و وارد کردن آنها در ETAP
5. وارد نمودن اطلاعات مثال در نرم افزار ETAP
6. بررسی گزارش و نتایج آنالیز هارمونیک
6
آنالیز راه اندازی موتور و سایزینگ دیزل ژنراتور 1. اهداف آنالیز موتور استارتینگ
2. آشنایی و وارد نمودن پارامترهای مهم در موتور استارتینگ
3. آنالیز موتور استارتینگ در مد دینامیک
4. آنالیز موتور استارتینگ در مد استاتیک
5. بررسی گزارش و نتایج آنالیز موتور استارتینگ
6. بررسی چگونگی تخمین اطلاعات موتور
7. چگونگی سایزینگ دیزل ژنراتور
8. چه زمانی از استارترها استفاده می گردد؟
9. بررسی مدارک Spec، Data sheet، MR، ITP و... مربوطه
8
آنالیز Transient 1. شرایط وقوع اتفافات Transient
2. اثرات Transient آن در شبکه
3. بررسی حدود مجاز Transient در شبکه
4. آشنایی پارامترهای مهم در مطالعات Transient
5. وارد نمودن پارامترهای لازم برای ژنراتور و بارهای مختلف در ETAP
6. انجام مطالعات Transient برای مثال
7. بررسی گزارش و نتایج مطالعات Transient و ارائه راه کارهای بهبود پایداری شبکه
8. استفاده از UDM جهت ایجاد مدل های دینامیکی
6
آشنایی با Heat Tracing 1. مفهوم heat tracing
2. نیازمندیهای طراحی (انتخاب هیتر، کنترل دما، تامین توان و..)
3. آشنایی با مدارک (Specification for Electrical heat tracing، ITP، MR، TBE)
3
آنالیز سیستم ارتینگ و سایزینگ ارتینگ MV و LV 1. آشنایی با سیستم های نیرو در LV
2. لزوم اجبار در وجود استفاده از سیستم TN
3. محاسبه مقدار مقاومت زمین
4. روش های به دست آوردن مقاومت زمین بر اساس IEEE 142
5. آشنایی با پارامترهای مهم در طراحی مش بر اساس IEEE 80
6. آشنایی با محیط طراحی ارتینگ در ETAP
7. وارد نمودن پارامترهای مهم محاسبات سیستم زمین بر اساس IEEE 80
8. انجام آنالیز سیستم ارتینگ مثال در ETAP
9. بررسی گزارش و نتایج آنالیز سیستم ارتینگ
10. سایزینگ NGR
11. بررسی مدارک مربوطه از قبیل Specification، Calculation، Layout و...
12
آشنایی با حفاظت کاتدیک 1. خوردگي چيست ؟ انواع خوردگی، واکنش ها و..
2. معرفي انواع پوشش عايقي لوله ها
3. انواع سیستم حفاظت کاتدی
4. بررسي ، انتخاب ، مزايا و معايب انواع بستر آندي
5. سايزينگ ركتيفاير، كابل ،.........
6. انتخاب روش حفاظت (فداشونده ، جريان تزريقي) انتخاب نوع بستر و نوع آند
7. روش طراحي حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون به طريق تزريق جريان و آند فداشونده
8. روش طراحي حفاظت كاتدي كف تانك
9. آشنايي با حفاظت كاتدي د اخل تانك
10. آشنايي با حفاظت كاتدي اسكله
11. آشنايي با حفاظت كاتدي كشتي ها و سكوهاي دريايي
6
آشنایی و بررسی محیط های Hazard 1. محیط hazard چه محیطی است؟ و نحوه تعیین آن؟
2. نحوه زون بندی ها در محیطهای Hazard
3. انتخاب تجهیزات برقی و ادوات کنترل مناسب برای فضاهای طبق بندی شده
4. درجه بندی حفاظت محیطی INGRESS PROTECTION(IP)
5. بررسی مدارک مربوطه (Specification، Layout)
3
مجموع 132 ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.