دوره تربیت کارشناس طراحی پست های فشار قوی

دوره طراحی پست های فشار قوی

پست الکترونیکی چاپ PDF
مشخصات دوره
نام دوره: دوره تربیت کارشناس طراحی پست های فشار قوی
مدت دوره: 120 ساعت / 20 روز / 10 هفته / 2.5 ماه
زمان برگزاری: پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)
پيش نياز:
مخاطبان: دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) و معماری در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي مناقصات و پيشنهادات، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران، تعميرات و نگهداري
هدف دوره: توانایی طراحی پست های فشار قوی (HV، LV، کنترل، توزیع و اتوماسیون، حفاظت و ارتینگ (نرم افزار CYME GRD))
مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان): ارائه یک DVD اطلاعات و مدارک
امکانات رفاهی: 2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)
Register-icon equipment-of-course-icon calendar-icon
عنوان شرح ساعت
مقدمه ای بر پست هاي الکتریکی
1-اصول و مباني الكتريكي (مقاومت الكتريكي، روابط بين افت ولتاژ، تلفات توان و سطح مقطع هادي، جريان ورودي ماشين هاي الكتريكي و ترانسفورماتورها، ثابت تضعيف در خطوط انتقال)
2-وظیفه اصلی پست (افزاینده، کاهنده، سوئیچینگ)
3-سطوح ولتاژی مختلف پست ها و تجهیزات مستقر در پست متناسب با این سطوح
4-لیست مدارك طراحی پست ( مداركي كه بايد در بخش HV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها)
5-انتخاب ظرفيت پست
6

محاسبه جريان اتصال كوتاه

1-استاندارد IEC 60909
2-مولفه هاي متقارن
3-امپدانس تجهيزات الكتريكي
4-تاثير نقطه زمين در شبكه هاي بالاي 1 كيلوولت

6
مفاهيم اوليه و آشنايي مختصر با تجهيزات پست

1-بررسی تك خطي اصلي و معرفي انواع پست ها (DCS-Conventional-GIS-AIS)
2-بحث و بررسي مختصر در مورد ترانسفورماتور، ترانس زمين و كمكي، كليد و سكسيونر، برقگير و موجگير، راکتور و بانک خازنی و نحوه عملکرد هریک
3-معرفي انواع شينه‌بندي و مزايا و معايب هريك از نقطه نظر بهره‌برداري، كنترل و حفاظت
4-استاندارد نامگذاري تجهيزات HV به منظور طراحي سيستم LV و نصب تجهیزات
5-تابلو هاي مورد استفاده در پست شامل تابلوهاي بيروني و داخلي و نحوه نامگذاري هريك و وظیفه هریک در بخش LV و HV و مشخصات هریک از آن ها

6
سوئيچگيرهاي فشار قوي

1-انواع پيكر بندي هاي پست و مزيت و معايب هر كدام
2-اصول طراحي دياگرام تك خطي
3-معرفي سمبل هاي استاندارد هر تجهيز
4-كد گزاري تجهيزات طبق استاندارد
5-معرفي تجهيزات سوئيچگير
6-چگونگي نصب تجهيزات
7-بررسي اتصالات سوئيچگير

6
سوئيچگيرهاي با ايزولاسيون گازي SF6 1-بررسي پست هاي GIS و پيكره بندي انها
2-بررسي گاز SF6
3-SMART GIS
4-لي اوت سكشن GIS
5-باسبار در سيستم GIS
6-سكسيونرهاي HIGH SPEED
7-بررسي CVT و چگونگي نصب آن در GIS
6
كليدهاي قدرت
1-انواع کلیدهای قدرت
2-انواع بریکرها و نوع های مورد استفاده درشبکه سراسری ایران
3-دسته بندی انواع کلیدهای قدرت
4-تشریح ساختمان و مکانیزم عملکرد کلیدها
5-تشریح مشخصات فنی بریکر ها جهت سفارش بریکرها
6-قدم های انتخاب کلید قدرت
7-اجزاء جنبی کلید
8-سرویس،نگهداری و بهره برداری کلیدها و سکسیونرها
6
ترانسفورماتورهاي قدرت
1-انواع ترانسفورماتورهاي قدرت و مشخصات هر يك
2-اصول كار تپ چنجرهاي On-load و رله AVR
3-ترانسفورماتورهاي زمين و كمكي (بررسی علت نصب ترانس زمين و كمكي در پست)
4-بررسی مقاومت هاي فشار قوي
5-راكتورهاي محدود كننده استاندارد VDE0532
6
بانک خازنی
1-بانك هاي خازني و رفتار گذراي آن ها
2-نحوه سايز كردن مناسب خازن
3-تاثيرات سوء بانك هاي خازني در ايجاد اضافه ولتاژهاي گذرا و نحوه انتخاب كليد مناسب به منظور كاهش اين تاثيرات
4-نحوه سايز كردن راكتور مناسب به منظور محدود نمودن جريان هجومي
5-نحوه سايز كردن ترانسفورماتور جريان نامتعادلي در بانك هاي داراي حفاظت نامتعادلي و آشنايي با جداول نامتعادلي
6-لزوم وجود اينتراپتر در صورت وجود رله VCR
7-آشنايي با Layout بانك خازني و نحوه چيدمان تجهيزات
6
تجهيزات HIGH VOLTAGE
1-سكسيونرها و سكسيونرهاي زمين
2-ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان
3-برقگیرهاي فشارقوي
4-مشخصات فني لاين تراپ و مچينگ يونيت
5-مشخصات فني مقره اتكايي
6-مشخصات فني مقره بشقابي و يا لانگ راد
7-كلمپ و اتصالات زنجيره مقره ها
8-استاندارد هاي وزارت نيرو
9-سيم هوايي و لوله باس بار
6
طراحي ديمانسيون تجهيزات

1-طراحي بر اساس استقامت ديناميكي و حرارتي در برابر اتصال كوتاه
2-طراحي بر مبناي بار تجهيزات STATIC LOAD و ميدان الكتريكي مجاز در سطح تجهيز
3-طراحي بر مبناي جريان نامي تجهيز
4-بررسي CLEARANCE و چگونگي محاسبه آن
5-مقدمه اي راجع به نيازمندي هاي ساختماني و CIVIL

6
اصول طراحي LAYOUT و جانمايي

1-فواصل ايمني مجاز در سطوح ولتاژي مختلف
2-انواع پيكره بندي ها
3-معرفی سمبل هاي استاندارد
4-اصول طراحي جانمايي پست هاي AIS
5-اصول طراحي جانمايي پست هاي GIS
6-مفاهيم عايقي و سطوح عايقي استاندارد و اثر ضريب تصحيح ارتفاع
7-اثرات آلودگي محيطي و اثر آن در پارامترهاي انتخاب مقره تجهيز
8-سطوح اتصال كوتاه استاندارد و اثرات حرارتي و ديناميكي آن

6
طراحی سیستم زمین پست HV منطبق بر IEEE 80 و طراحی سیستم های صاعقه گیر

1. بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه (بررسی خطر شوک الکتریکی، معیارهای عمومی برای روش ارتینگ امن، تنظیمات عمومی طراحی، مقاومت خاک، جریان خطا زمین، زمان پاکسازی خطا (FCT))
2. حفاظت در برابر شوك الكتريكي بر اساس استاندارد DIN VDE 0100
3. حفاظت در برابر شوك الكتريكي بر اساس استاندارد DIN VDE 0101
4. طراحی سیستم زمین در پست های HV (تعیین حداکثر خطا موجود، بررسی مقدار GPR، محاسبات ولتاژ گام و تماس، بررسی ولتاژ قابل انتقال، انتخاب هادی مناسب، طراحی سیستم ارت منطبق بر IEEE 80، آشنایی با روش مدل سازی دو لایه خاک.)
5. حفاظت صاعقه و برقگيرهاي فشارقوي

6
تست هاي تجهيزات فشارقوي

1-مفهوم روتين تست و تايپ تست
2-تست هاي عايقي (تست هاي عايقي ترانس هاي قدرت و راكتور، تست هاي عايقي مقره)
3-تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشار قوی
4- تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
5-تست برقگير و موجگير
6-تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
7-تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
8-تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين

6
تست هاي راه اندازي در پست هاي فشارقوي

1-لزوم انجام تست هاي راه اندازي در سايت
2-تست هاي كليد هاي قدرت و سكسيونرهاي فشارقوي
3-تست ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
4-تست برقگير و موجگير
5-تست هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و زمين
6-تست هاي سوئيچگيرهاي فشارمتوسط
7-تست هاي مرتبط با اندازه گيري مقاومت سيستم زمين

6
مداركي كه بايد در بخش LV توليد شود و نحوه بررسی و دریافت آن ها

1-مدارك مربوط به بخش كابل (محاسبات كابل، چيدمان تابلوها و ...)
2-مدارك مرتبط با بخش كنترل و اندازه گیری (نماي روبرو، تك خطي اندازه‌گيري، ليست سيگنال، نقشه مداری و ...)
3-مدارك بخش حفاظت و ثبات ها (نماي روبروي حفاظت، جدول تريپ، تك خطي حفاظتي، نقشه مداری و ...)
4-مدارك مرتبط با گروه توزيع الكتريكي پست (تك خطي، LVAC و LVDC و ...)
5-نحوه نامگذاري مدارك و آشنايي با قرارداد ها، مشخصات فني، نحوه مكاتبات با مشاور، پیمانکار و بخش اجرایی

12
طراحي سيستم كنترل پست

1. طراحي نماي روبروي تابلوهاي كنترل و سوئيچگير و تك خطي اندازه‌گيري كنترل
2. طراحي مدرك لاجيك دياگرام براي انواع شينه ‌بندي هاي متداول
3. اينترلاك هاي الكتريكي بين تجهيزات
4. طراحي سيستم شماتيك شامل طراحي سيستم سنكرونايزينگ، سيستم آلارم، سيستم مانيتورينگ وضعيت تجهيزات پست، تكثير وضعیت و آلارم هاي تجهيزات، سيستم آلارم، فرامين Open و Close، نشان دهنده‌هاي موجود برروی تابلوها، سيستم AVR و VCR، نحوه عملكرد تپ چنجر، اتصالات CT و CVT، تابلوی مارشالینگ، تابلوی اندازهگیری، تابلوی اسکادا و چیدمان داخلی تجهیزات و ...
5. نحوه سيم بندي CT و CVT و جمع جريان ها و ارسال ولتاژ و جریان براي مقاصد كنترلی و حفاظت و ترمینال های ولتاژی و جریانی
6. تغذيه‌هاي لازم براي سيستم كنترل
7. كنتورها در پست و مشخصات هريك بر اساس مطالبات بازار برق ايران و نحوه اندازه‌گيري توانهاي اكتيو و راكتيو و ثباتهاي موجود در آنها
8. آشنایی با سيستم PLC و نحوه ارسال اطلاعات از طريق خط انتقال و نقش تابلوی اسكادا در انتقال اطلاعات و استاندارد سیگنال های لازم
9. نحوه نقشه خواني كنترل و ارتباطات نقشه‌اي بين تابلوهاي مختلف
10. آشنایی با اتوماسیون پست های برق با رویکرد معماری زیمنس (مفاهیم اتوماسیون پست ها، بررسی معماری اتوماسیون پست های برق، پروتکل های ارتباطی)

12
طراحی سیستم های توزیع پست

1. سیستم های LVAC (تابلو های Main LVAC، لوازم اندازه گیری، تجهیزات کنترلی، فیدرهای خروجی، کلید های ورودی، تابلو های توزیع داخل BCR ها)
2. سیستم اینورتر
3. سیستم LVDC و 48 ولت ( انجام محاسبات باتری و شارژر، سیستم LVDC اصلی (آرایش سیستم، لوازم اندازه گیری، رله ها، خروجی سیستم های LVDC، تجهیزات کنترلی)، سیستم 48 ولت)
4. طراحي سيستم روشنایی (آشنایی با لامپ ها و چراغ های استفاده شده در پست های HV، طراحی سیستم روشنایی داخلي پست (Indoor)، طراحی سیستم روشنایی خارجی پست (Outdoor)، مدل سازی روشنایی با استفاده از Wizard نرم افزار Dialux)
5. طراحی سیستم های اعلام حریق

24
محاسبات مرتبط با CT و CVT

1. سايز كردن CT هاي حفاظتي و مفهوم Safety Factor در CT هاي اندازه‌گيري
2. كلاس دقت CT هاي حفاظتي و مفهوم اشباع در CT هاي اندازه‌گيري و حفاظتي
3. تاثير اشباع بر روي عملكرد رله ‌هاي حفاظتي
4. اقدامات لازم به منظور جلوگيري از انفجار CT در پست و مطالبي در مورد تست و راه‌اندازي CT

محاسبات كابل و نحوه انتخاب كابل هاي LV و MV

1. افت ولتاژ مجاز در استاندارد هاي پست براي تجهيزات LV و MV
2. استاندارد Wire هاي مورد استفاده در تابلوهاي كنترل و حفاظت
3. محاسبات كابل هاي Trip، Close، CT، CVT، كابل هاي كنترلي، حفاظتي، كابل هاي مربوط به تغذيه موتورها و هيترها
4. كابل هاي MV، نحوه محاسبات افت ولتاژ آن ها، نحوه انتخاب نوع كابل، نوع عايقي كابل ها و محاسبه طول كابل ها
5. كابل هاي فيبر نوري و ملحقات لازم براي نصب و راه‌اندازي آنها
6. چيدمان كابل ها در كانال هاي كابل

مقدمه ای بر اتوماسیون پست مبتنی بر SICAMPAS شرکت زیمنس


1. مفاهيم اوليه ( معرفی پروتکل ها، آرايش سيستم های اتوماسيون پست)
2. معرفی نرم افزار DIGSI (پيکره بندی CFC، پيکره بندی نرم افزار DIGSI)
3. بخش HMI شامل . پيکره بندی (SCC) PAS CC ( معرفی سيگنال ها، ساختن اشکال در Graphic Designer)
4. بخش نرم افزار SICAMPAS (پيکره بندی PASFS، پيکره بندی PAS CC)

36
بازدید

1. بازدید از یک پست HV و بخش های مختلف آن ( در صورت امکان)

-
انجام Case Study

1. طراحی و بررسی یک پست 400KV / 230 KV / 20 KV

در طول دوره
مجموع 120 ساعت

توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.

بررسي مقررات منطقه اي در خصوص طراحي شبكه ارتينگ در ساختمان ها با الزامات اشاره شده در مبحث 13 ساختمان و تشريح دلايل وضع قوانين با استناد به استانداردهاي مرجع IEC & BSI، بررسي شاخصه هاي ارتينگ در كارخانجات و پلنت هاي صنعتي با بررسي مدرك Specification for Earthing، بررسي ديتيل هاي اجرايي ارايه شده در پروژه هاي صنعتي

نحوه توليد مدارك محاسباتي و مدارك طراحي در پروژه هاي ساختماني و صنعتي،  ارايه نمونه هاي مختلف مدارك در پروژه ها Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA