دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره طراحی پلنت های صنعتی (ETAP)132 ساعتنیمه دوم شهریور در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تاسیسات الکتریکی120 ساعتنیمه دوم مهر در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره تابلو های الکتریکی (برق)130 ساعتنیمه دوم شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره کنترل و ابزار دقیق120 ساعتنیمه دوم شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی پست های فشار قوی84 ساعتنیمه اول شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره روشنایی و نورپردازی96 ساعتنیمه اول شهریور در حال برگزاری ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره رله و حفاظت102 ساعتنیمه اول آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
دوره ارتینگ و صاعقه گیر36 ساعتنیمه اول آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره باتری، باتری شارژر و UPS32 ساعتنیمه اول آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره هوشمند سازی ساختمان BMS42 ساعتنیمه اول آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره طراحی و بهره برداری دیزل ژنراتور48 ساعتنیمه اول آبان در حال ثبت نام ثبت نام در دوره جزییات دوره
دوره اتوماسیون پست های فشار قوی36 ساعتنیمه دوم شهریور معرفی ثبت نام در دوره جزییات دوره