تقویم آموزشی دپارتمان پایپینگ

دوره های آموزشی پایپینگ

پست الکترونیکی چاپ PDF
تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس - زمستان 95
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
تربیت کارشناس طراحی خطوط انتقال نفت و گاز 64 ساعت - جدید در حال بررسی جزئیات دوره رزرو ثبت نام اعلام خواهد شد
تربیت کارشناس پایپینگ
(ویرایش جدید)

138 ساعت

220 نفر 14 دوره نیمه دوم دی
جزئیات دوره رزرو ثبت نام تمام شد

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

آشنایی با حداقل پانزده الی بیست نفر همکار علاوه بر آشنایی با اساتید به نام در حوزه فعالیت های خود.