تقویم آموزشی دپارتمان پایپینگ

دوره های آموزشی پایپینگ

پست الکترونیکی چاپ PDF
تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس - بهار و تابستان 1396
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
تربیت کارشناس طراحی خطوط انتقال نفت و گاز 64 ساعت - جدید در حال بررسی جزئیات دوره رزرو ثبت نام اعلام خواهد شد
تربیت کارشناس پایپینگ
(ویرایش جدید)

138 ساعت

241 نفر 15 دوره نیمه اول مرداد
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

امکان پرداخت دوره ها به صورت اقساطی.