تقویم آموزشی دپارتمان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

پست الکترونیکی چاپ PDF
تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس-زمستان 1395
نام دوره
مدت (ساعت)
نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی 120 ساعت

412 نفر

21 دوره

بهار 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی

124 ساعت

221 نفر

15 دوره

نیمه اول اسفند

جزئیات دوره رزرو ثبت نام

در حال
ثبت نام

تربیت کارشناس نورپردازی و روشنایی 96 ساعت

93 نفر

7 دوره بهار 96
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس رله و حفاظت 108 ساعت

240 نفر

15 دوره

بهار 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام تمام شد
تربیت کارشناس ابزار دقیق و کنترل 120 ساعت 144 نفر

8 دوره

بهار 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزار ETAP 132 ساعت

114 نفر

9 دوره

بهار 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام درحال ثبت نام
تربیت کارشناس طراحی پست های فشار قوی 120 ساعت

27 نفر

2 دوره بهار 96
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نامتقویم دوره های کوتاه مدت - زمستان 1395
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
دوره ارتینگ و صاعقه گیر 31 ساعت

20 نفر

2 دوره

5 اسفند 95

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره BMS 42 ساعت

16 نفر

2 دوره

31 فرودین 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره UPS و باتری شارژر 32 ساعت

6 نفر

1 دوره

14 اردیبهشت 96

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه مدارک، نقشه ها، نرم افزارها و  جزوات مرتبط با دوره ها جهت کاربردی تر نمودن دوره.