تقویم آموزشی دپارتمان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

دوره های آموزشی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)

پست الکترونیکی چاپ PDF
تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس-بهار و تابستان 1396
نام دوره
مدت (ساعت)
نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی 120 ساعت

430 نفر

24 دوره

نیمه دوم تیر

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی

130 ساعت

250 نفر

16 دوره

نیمه اول شهریور

جزئیات دوره رزرو ثبت نام

در حال
ثبت نام

تربیت کارشناس ابزار دقیق و کنترل 120 ساعت 200 نفر

10 دوره

نیمه اول اردیبهشت

جزئیات دوره رزرو ثبت نام تمام شد
تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با استفاده از نرم افزار ETAP 132 ساعت

114 نفر

10 دوره

نیمه دوم خرداد

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس نورپردازی و روشنایی 96 ساعت

93 نفر

7 دوره نیمه اول مرداد
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس رله و حفاظت 108 ساعت

254 نفر

17 دوره

نیمه دوم تیر

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نام
تربیت کارشناس طراحی پست های فشار قوی 120 ساعت

27 نفر

2 دوره نیمه دوم مرداد
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال
ثبت نامتقویم دوره های کوتاه مدت - بهار 1396
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
دوره BMS 42 ساعت

24 نفر

3 دوره

4 خرداد

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره ارتینگ و صاعقه گیر 31 ساعت

20 نفر

2 دوره

14 اردیبهشت

جزئیات دوره رزرو ثبت نام تمام شد
دوره UPS و باتری شارژر 32 ساعت

6 نفر

1 دوره

21 اردیبهشت

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره دیزل ژنراتور 48 ساعت جدید -

28 اردیبهشت

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
دوره سیستم های جریان ضعیف 36 ساعت جدید -

11 خرداد

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

حضور اساتید برجسته صنعتی با سابقه میانگین پنج سال به بالا در شرکت های معتبر.