تقویم آموزشی دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی

دوره های آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی

پست الکترونیکی چاپ PDF
تقویم آموزشی دوره های تربیت کارشناس - بهار و تابستان 1396
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی 44 ساعت - جدید در حال بررسی جزئیات دوره رزرو ثبت نام -
تربیت کارشناس نرم افزار های شبیه ساز فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی)
144 ساعت - جدید در حال بررسی جزئیات دوره رزرو ثبت نام -
تربیت کارشناس مطالعات و شبیه سازی مخازن نفت

128 ساعت

- جدید اعلام خواهد شد
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام
تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار 84 ساعت
80 نفر 7 دوره نیمه دوم مرداد
جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

تربیت کارشناس طراحی فرآیند
(ویرایش جدید)

144 ساعت 190 نفر 14 دوره نیمه اول تیر
جزئیات دوره رزرو ثبت نام درحال
ثبت نام

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

هزینه های دوره های تربیت کارشناس برگزار شده در این موسسه به ازای هر ساعت، در مقایسه با سایر همکاران به صورت متوسط 25 درصد کمتر می باشد.