مقررات ثبت نام

قوانین ثبت نام

مقررات آموزشی و انضباطی:

۱- جهت تردد دانشجویان در محوطه دانشگاه به همراه داشتن کارت شناسایی (کارت ملی) الزامی است.


۲- ثبت نام در صورت وجود ظرفیت در دوره مورد نظر انجام می شود و با توجه به محدودیت پذیرش، الویت ثبت نام بر اساس مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.


۳- در صورت عدم پرداخت کامل شهریه از حضور در ادامه ی دوره جلوگیری بعمل می آید.


۴- در صورت عدم تشکیل دوره یا هرگونه تغییر در ساعات و محل برگزاری دوره، مراتب توسط واحد آموزش شرکت به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.


۵- هر گونه انصراف از دوره توسط متقاضی باید حد اکثر تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری دوره، کتباً اعلام گردد و به شرح جدول زیر وجه ثبت نام  مستردد می گردد.


ردیفعلت استردادمبلغ قابل استرداد
۱عدم تشکیل دوره و عدم پذیرش (به علت تکمیل ظرفیت دوره)۱۰۰% شهریه کل دوره
۲انصراف داوطلب به صورت کتبی تا یک هفته قبل از شروع دوره۹۰% شهریه کل دوره
۳انصراف داوطلب به صورت کتبی تا ۲۴ ساعت  قبل از شروع دوره ۵۰%  شهریه کل دوره
۴در صورت عدم حضور در دوره، غیبت بیش از حد مجاز و یا انصراف پس از تشکیل کلاسغیر قابل استرداد

۶- افزودن بر ساعات درسی و تغییر جدول زمانی کلاس ها فقط با موافقت تمامی شرکت کنندگان و هماهنگی استاد با واحد آموز شرکت امکانپذیر می باشد.


۷- حضور منظم شرکت کنندگان در تمام فعالیتهای آموزشی طبق برنامه اعلام شده الزامی است و واحد آموزش از صدور گواهینامه موفقیت پایان دوره آموزشی برای غائبین معذور است .همچنین گواهینامه پایان دوره در صورت اخذ نمره قبولی صادر می گردد و در صورت مردودی در امتحان صرفا گواهینامه حضور در دوره به فراگیر اعطاء خواهد شد.


۸- رعایت شئونات اسلامی و حفظ حرمت محیط علم آموزی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است و عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده دانشپذیران می باشد.


۹- گواهینامه پایان دوره متقاضیان معرفی شده از طرف سازمان ها و شرکت ها، تنها بصورت رسمی و به مسئولین و مدیران آموزشی معرفی کننده ایشان و یا نماینده سازمان متبوعه به همراه معرفی نامه کتبی تحویل خواهد گردید.


۱۰- جهت صدور گواهینامه ارائه ی ۳ قطعه عکس و فتوکپی کارت ملی الزامی می باشد. حداکثر مهلت تحویل مدارک ۱۵ روز پس از تقاضای ثبت نام خواهد بود.


۱۱- این مرکز حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ امتحان پاسخگوی تمامی مراجعات خواهد بود.


۱۲- جهت تردد دانشجویان در محوطه دانشگاه به همراه داشتن کارت شناسایی مرکز الزامی است.


۱۳- مرکز آموزش مهندسی MeM خود را ملزم می داند تا دوره را به موقع و بر اساس زمان اعلام شده شروع کند، بر این اساس در صورت تاخیر نسبت به زمان اعلام شده،  MeM بابت هر ماه تاخیر از کسانی که ثبت نام خود را قطعی نموده اند، ۵% از هزینه دوره را برای شما کسر می کند.