درباره ما

داستان MeM

٣- آموزش دقیق، توانایی شما را برای پاسخ سریع و کارآمد در هر وضعیت خاص افزایش می دهد و از این طریق می توانید بهره وری عملیاتی و بالطبع آن دارایی های خود را افزایش می دهد.

٤- هر روز ما در MeM در تلاشیم تا با سخت کوشی و ایده هایی نو؛ محصولات و فرآیندهای موجود و پیشرفت های تکنولوژی در دنیا را به بهترین روش ها ارائه دهیم، تا همچنان در ذهن مخاطبان خود مجموعه ای پیشرو باقی بمانیم.

١- مرکز آموزش مهندسی MeM پیشگام در توسعه آموزش های تخصصی برای مهندسین بوده و برای قریب یک دهه در تلاش است تا به مهندسین، پرسنل تعمیر و نگهداری و عملیاتی برای محصولات و فناوری های صنعتی، آموزش هایی پیشرو ارائه دهد.

٢- ما در محل موسسه، در کارخانه شما و یا آنلاین به شما آموزش می دهیم و به شما کمک می کنیم تا سطح مهارت و دانش خود را از طریق برنامه های آموزشی شامل توسعه مهارت ها، برنامه های آموزشی خاص و خدمات coaching و mentoring افزایش دهید.

نظام آموزشی MeM

هدف این نظام ارتقاء شایستگی های مهندسی در عرصه های مختلف شغلی است و مبتنی بر شناسایی شایستگی های حرفه ای مطلوب دانش آموختگان دانشکده های مهندسی در ایران طراحی و اجرا می شود.

برگزاری دوره ها

برگزاری دوره ها

با توجه به پیشرفت های قابل توجه در ایران، در زمینه ساخت و ساز کارخانجات با تکنولوژی پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو، ساختمان های بلند مرتبه و …. در دسترس بودن عامل انسانی متخصص که واجد شرایط مناسب جهت انجام وظایف محوله خود باشد ضروری است.

برگزاری دوره ها

برگزاری دوره ها

با توجه به پیشرفت های قابل توجه در ایران، در زمینه ساخت و ساز کارخانجات با تکنولوژی پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو، ساختمان های بلند مرتبه و …. در دسترس بودن عامل انسانی متخصص که واجد شرایط مناسب جهت انجام وظایف محوله خود باشد ضروری است.

برگزاری دوره ها

برگزاری دوره ها

با توجه به پیشرفت های قابل توجه در ایران، در زمینه ساخت و ساز کارخانجات با تکنولوژی پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو، ساختمان های بلند مرتبه و …. در دسترس بودن عامل انسانی متخصص که واجد شرایط مناسب جهت انجام وظایف محوله خود باشد ضروری است.

رضایت دانشجویان
نوآوری و خلاقیت در آموزش
استفاده از اساتید مجرب
  • کل افراد آموزش دیده